Avainluvut

Avainluvut

Avainluvut

Alla olevassa taulukossa esitetään velkarahoitukseen liittyvät avainluvut kauden/vuoden lopun tilanteen mukaan.  

Milj. euroa

2016

2015

2014

2013

2012

Käyttökate (EBITDA)*

 130,9  104,8  78,6  74,1 65,0 

Operatiivinen rahavirta

125,8   60,0 35,4  41,0  78,7 

Korolliset nettovelat

140,8

195,9

253,8

291,7

303,4

Nettokorkokulut

12,3

16,4

17,9

18,2

18,8

Omavaraisuusaste, %

38,2

35,8

34,8

35,2

36,2

Velkaantumisaste, %

44,6

65,4

79,3

85,5

62,5

Rahavarat kauden lopussa

49,4

47,3

41,4

38,7

55,5

Nettovelka / EBITDA

1,08 

1,87

3,22

3,77

2,38

EBITDA / korkokulut

10,6 

6,39

4,39

4,25

6,79

* Oikaistu

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu