Ahlstromin ja Munksjön yhdistyminen

Ahlstromin ja Munksjön yhdistyminen

Ahlstrom ja Munksjö yhdistyvät luodakseen yhden maailman johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa.

Ahlstrom Oyj:n ja Munkjsö Oyj:n  hallitukset tiedottivat 7.11.2016 yhtiöiden yhdistymisestä sulautumisella. Yhdistyminen luo yhden maailman johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Yhtiöiden alustava yhdistetty vuotuinen liikevaihto on noin 2,2 miljardia euroa ja oikaistu käyttökate 249 miljoonaa euroa.[i] Yhdistyneellä yhtiöllä on noin 6 200 työntekijää sekä tuotantoa 14 maassa.

Yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa yhdistyneen yhtiön sidosryhmille maailmanlaajuisten kasvumahdollisuuksien vahvistumisen ja toiminnan tehostamisen kautta. Vahva tase ja rahavirta tukevat yhdistyneen yhtiön kasvutavoitteita.

Järjestely lyhyesti

 • Ahlstromin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,9738 Munksjön uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstromin osaketta kohden, jolloin yhdistymisen toteuttamisen jälkeen Munksjön osakkeenomistajat omistavat yhdistyneestä yhtiöstä noin 52,8 prosenttia ja Ahlstromin osakkeenomistajat noin 47,2 prosenttia.Munksjö ja Ahlstrom ehdottavat yhtiöiden tavallisen vuotuisen varojenjaon sijasta yhteensä noin 23 miljoonan euron varojenjakoa kunkin yhtiön osakkeenomistajille ennen yhdistymisen toteuttamista ollen 0,45 euroa Munksjön osaketta kohden ja 0,49 euroa Ahlstromin osaketta kohden.

  • Munksjön ja Ahlstromin yhden kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettujen osakekurssien perusteella Munksjön osakkeenomistajien omistus olisi ollut 52,1 prosenttia ja Ahlstromin osakkeenomistajien omistusosuus olisi ollut 47,9 prosenttia
  • Munksjön ja Ahlstromin kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettujen osakekurssien perusteella Munksjön osakkeenomistajien omistus olisi ollut 54,0 prosenttia ja Ahlstromin osakkeenomistajien omistusosuus olisi ollut 46,0 prosenttia

 • Vuotuisten kustannusäästöjen arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa
 • Molempien yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset ovat hyväksyneet yhdistymisen, ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2017 toisen neljänneksen alussa
 • Ahlstromin yhtiökokous valtuutti myös hallituksen jakamaan  0,49 euron osakekohtaisen lisäosingon ennen yhdistymisen toteutumista tavallisen vuotuisen varojenjaon sijaan
 • Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen alussa. Järjestely toteutuminen edellyttää asianmukaisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Aikataulu

 • 7.11.2016: Yhdistymisen julkistus 
 • Joulukuu 2016: Esitteen julkistus
 • 11.1.2017: Munksjön ylimääräinen yhtiökokous
 • 11.1 2017: Munksjön ylimääräinen yhtiökokous
 • Toisen neljänneksen alussa vuonna 2017: yhdistymisen arvioitu toteutuminen
[i] Perustuen 30.9.2016 päättyneeseen 12 kuukauden jaksoon. Sulautumisen vaikutuksia ja Ahlstromin Osnabrückin myyntiä ei ole otettu huomioon.

 

Päivitetty: maaliskuu 2017 

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu