Tietosuojakäytäntö

Avaamalla Ahlstromin Internet-sivut www.ahlstrom.com hyväksytte alla olevan tietosuojakäytännön. Pyydämme teitä lukemaan alla olevan tietosuojakäytännön huolellisesti ennen kun käytätte Ahlstromin Internet-sivuja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy alla olevaa tietosuojakäytäntöä. Tämä tietosuojakäytäntö on julkaistu 15.9.2016 ja on voimassa mainitusta päivästä lukien.

Tämä tietosuojakäytäntö sisältää kuvauksen tiedoista mitä Ahlstrom kerää Internet-sivujensa kautta sekä menetelmät, joilla Ahlstrom pyrkii suojaamaan keräämänsä tiedot.

Rekisterinpitäjä

Ahlstrom Oyj
Alvar Aallon katu 3 C, FI-00100 Helsinki
PL 329, FI-00101 Helsinki
puh. +358 (0)10 8880
faksi +358 (0)10 888 4709

Muut kuin henkilötiedot

Ahlstromin Internet-sivuilla seurataan kaikkea aktiviteettia, ja käyttäjän IP osoite kirjataan lokiin. Lokin tarkoituksena on kerätä tietoja palvelujen käyttömääristä ja -tavoista, kävijämääristä, järjestelmävirheistä sekä sivujen osien käytöstä tai käyttämättä jättämisestä. Kerättyä, muuta tietoa kun henkilötietoa käytetään Ahlstromin Internet-sivujen kehittämiseen.  Lokiin ei kerätä käyttäjän henkilötietoja kuten nimeä, osoitetta, syntymäaikaa, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, ammattinimekettä tms. (jäljempänä ”Henkilötieto”).

Henkilötiedot

Ahlstrom kerää ainoastaan Henkilötietoja, jotka käyttäjä itse vapaaehtoisesti toimittaa Ahlstromille Ahlstromin Internet-sivujen kautta, kuten nimi- ja osoitetietoja. Ahlstrom ei kerää Henkilötietoja käyttäjän tietämättä.   

Henkilötietojen käyttö

Ellei näillä Internet-sivuilla olevissa tietosuojaselosteissa muuta mainita tai ellei Ahlstrom nimenomaisesti ilmoita toisin käyttäjälle ennen Henkilötietojen toimittamista, käyttäjän toimittamia Henkilötietoja käytetään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin: (i) käyttäjän esittämiin pyyntöihin tai kommentteihin vastaamiseen, (ii) Ahlstromin tuotteiden ja palveluiden markkinointi- ja myyntitarkoituksiin, (iii) käyttäjän käyttötapojen ja -tarpeiden ymmärtämiseen, (iv) sivujen sisällön ja käyttäjäkokemuksen personointiin.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Yllä olevien asioiden hoitamiseksi Henkilötietoja saatetaan soveltuvia lakeja noudattaen siirtää Ahlstromin konserniyhtiöille tai palveluntarjoajille maihin, joissa henkilötietojen suojaamista koskeva lainsäädäntö ei välttämättä täytä EU:n asettamia vaatimuksia. Tällaisessa tilanteessa Henkilötiedon vastaanottajan edellytetään sitoutuvan huolehtimaan Henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käyttämään Henkilötietoja ainoastaan sovittuun tarkoitukseen. Lisäksi, prosessoinnin teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista johtuen, Henkilötietoja saatetaan säilyttää ja niitä voidaan käsitellä Ahlstromin alihankkijoiden palvelimilla. Tällaisissa tilanteissa mainitut alihankkijat ovat sitoutuneet Ahlstromin soveltamiin tietojenkäsittelystandardeihin.

Ahlstrom ei missään tapauksessa vuokraa tai myy Henkilötietoja kolmansille tahoille.

Evästeet (Cookies)

Ahlstromin Internet-sivujen käytettävyyden parantamiseksi Ahlstrom voi käyttää evästeitä muiden kuin Henkilötietojen keräämiseen. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka siirtyy Internet-sivuilta käyttäjän tietokoneelle Internet-sivujen avauduttua. Ahlstrom voi käyttää tätä toimintoa tutkiakseen Internet-sivujensa käyttötapoja, mutta toimintoa ei käytetä käyttäjän Henkilötietojen keräämiseen.

Mikäli käyttäjä ei halua vastaanottaa evästeitä, tai haluaa tiedon niiden siirtymisestä tietokoneelle, käyttäjää kehoitetaan tarkistamaan mahdollistaako käytetty selainohjelma evästetoiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin huomioitava, että evästetoiminnon poiskytkeminen saattaa rajoittaa näiden Internet-sivujen käytettävyyttä. 

Linkit kolmansien osapuolten sivuistoille

Ahlstrom Internet-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivuille, kuten sosiaalisen median sivuille. Ahlstrom ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivujen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä ja käyttäjiä kehoitetaan tutustumaan kolmansien osapuolten sivustojen omiin tietosuojakäytäntöihin.

Yhteydenotto Ahlstromiin

Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa ottaa alla olevan osoitteen kautta yhteyttä Ahlstromiin tarkistaakseen Henkilötietojensa oikeellisuuden tai pyytääkseen Henkilötiedon poistamista. Ahlstrom korjaa tai hävittää käyttäjän pyynnöstä häntä koskevat Henkilötiedot. Käyttäjällä on lisäksi aina oikeus kieltää Henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjää voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyytensä pyynnön toteuttamiseksi.

Ahlstrom pyrkii jatkuvasti kehittämään Internet-sivujaan ja siksi myös tätä tietosuojakäytäntöä saatetaan aika ajoin päivittää vastaamaan kulloinkin sovellettavaa lainsääntöä ja Ahlstromin käytäntöjä. Näin ollen Ahlstrom pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä.

Mahdolliset kysymykset ja kommentit sekä pyynnöt tähän tietosuojakäytäntöön tai käyttäjän Henkilötietoihin liittyen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen corporate.communications@ahlstrom.com.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu