Käyttöehdot

Ahlstrom www-sivujen käyttöehdot

Oikeudellinen tiedote

Avaamalla Ahlstrom Internet-sivut www.ahlstrom.com sitoudutte noudattamaan seuraavia Internet-sivujen käyttöehtoja. Lukekaa huolellisesti läpi käyttöehdot ennen kuin käytätte näitä Internet-sivuja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy kaikkia alla mainittuja käyttöehtoja.

Tekijänoikeudet

Näiden sivujen sisältö on Ahlstrom-Munksjö Oyj:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Ahlstrom”) omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. ”Ahlstrom”, Ahlstrom-logo ja Ahlstromin valmistamien tuotteiden nimet ovat Ahlstromin vakiintuneita tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Näiden sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, muokkaaminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Ahlstromin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Näiden sivujen osittainen tallentaminen tietokoneelle tai tulostaminen käyttäjän omaa henkilökohtaista käyttöä varten on kuitenkin sallittua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Lehdistötiedotteita ja muuta julkista aineistoa saa käyttää, mikäli tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuunvapaus- ja vastuunrajoituslauseke

Ahlstrom Internet-sivut ovat käytettävissä ”sellaisena kuin ne ovat”. Ahlstrom ei vastaa eikä anna takuita sivujen sisältämän informaation täydellisyydestä, virheettömyydestä, täsmällisyydestä, luotettavuudesta, toimivuudesta tai oikeellisuudesta tai muusta sivustoihin liittyvästä seikasta. Ahlstrom käy huolellisesti läpi kaiken Internet-sivuilla julkaisemansa materiaalin, mutta materiaali saattaa sisältää virheitä. Ahlstrom pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia ja päivityksiä ja/tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa ilmoittamatta asiasta etukäteen. Ahlstrom ei takaa sitä, että sen Internet-sivuilla tai niitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Ahlstrom ei missään tilanteessa vastaa näiden sivujen käytöstä, käytön yrityksestä tai sen keskeytymisen tai viivytyksestä, toimimattomuudesta, sisällöstä, ongelmasta tai sivuihin liittyvistä virheistä, viruksista tai muista ongelmista johtuvista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytyksestä tai muista vahingoista tai kuluista.

Tietyt oikeusjärjestelmät eivät tunnusta tiettyjä vastuunvapaus- ja vastuunrajoituslausekkeita. Näissä tilanteissa Ahlstromin vastuu on rajattu kussakin tilanteessa soveltuvan lain pakottavien säännösten sallimaan maksimitasoon saakka.

Tiedon ja aineiston toimittaminen

Lähettämällä tietoa tai aineistoa Ahlstromin Internet-sivuille sitoudutte seuraaviin ehtoihin: (i) lähetetty tieto tai aineisto ei ole salassa pidettävää ja Ahlstromilla on oikeus julkaista se; (ii) vakuutatte, että lähetetty tieto tai aineisto on julkaisukelpoista eikä se sisällä mitään laitonta tai julkaisukelvotonta; (iii) olette ennen tiedon tai aineiston lähettämistä suorittanut tarpeelliset toimenpiteet varmistaaksenne, ettei lähetetty tieto tai aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja; (iv) vapautatte Ahlstromin vastuusta kaikkien niiden vaatimusten osalta, joita kolmannet osapuolet mahdollisesti esittävät Ahlstromille teidän Ahlstromille lähettämän tiedon tai aineiston johdosta; (v) omistatte lähettämänne tiedon tai aineiston ja/tai omaatte ko. tietoon tai aineistoon muun rajoittamattoman oikeuden lähettää ko. tieto tai aineisto Ahlstromille ja Ahlstromilla on oikeus julkaista tieto tai aineisto ja/tai käyttää kyseistä tietoa tai aineistoa omissa tuotteissaan tai prosesseissaan sen aiheuttamatta tai synnyttämättä Ahlstromille mitään vastuita tai velvollisuuksia korvauksen tai palkkion maksamiseen; ja (vi) sitoudutte olemaan esittämättä Ahlstromille mitään lähettämäänne tietoon tai aineistoon liittyviä vaateita.

Linkit

Ahlstrom Internet-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille ja ylläpitämille sivuille. Ahlstrom ei kontrolloi kolmansien osapuolten Internet-sivujen sisältöä eikä näin ollen vastaa mistään kolmansien osapuolten Internet-sivuilla olevasta aineistosta.