Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Päivitetty: 2.12.2015

1. Rekisterinpitäjä

Ahlstrom-Munksjö Oyj 
Alvar Aallon katu 3 C, 00180 Helsinki 
PL 329, 00101 Helsinki
Puh: 010 8880
Fax: 010 888 4709

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anna Honkanen
Alvar Aallon katu 3 C
PL 329, 00101 Helsinki
Puh: 010 888 4761 
Fax: 010 888 4759
anna.honkanen@ahlstrom-munksjo.com 

3. Rekisterin nimi:

Rekrytointijärjestelmä

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Ahlstrom-Munsjö -konsernin yhtiöt (yhteisnimeltään Ahlstrom-Munksjö) käyttävät ulkopuolisen palveluntarjoajan tuottamaa verkkopohjaista rekrytointijärjestelmää henkilöstön rekrytoinnissa. Järjestelmää käytetään Ahlstromin avointen työpaikkojan julkaisuun maailmanlaajuisesti ja työnhakijoiden hakemusten vastaanottamiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen. Voit osoittaa hakemuksesi tiettyyn tehtävään tai jättää ns. avoimen hakemuksen.

Kun rekisteröit hakijatietosi rekrytointijärjestelmään, annat Ahlstrom-Munksjölle henkilötietojasi ja ilmaiset olevasi kiinnostunut työskentelemään Ahlstromi-Munksjöllä. Näin ollen tietojasi käytetään etsittäessä sopivia ehdokkaita Ahlstrom-Munksjön avoimiin työpaikkoihin.

Hakemustietosi säilytetään kaksi vuotta. Jos hakemustasi ei hyväksytä, tietosi poistuvat järjestelmästä tämän määräajan kuluttua. Tietojasi voidaan säilyttää kauemmin vain, jos maan lainsäädäntö sen sallii.

Antamiasi tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Hakiessasi työpaikkaa Ahlstrom-Munksjöltä sinulta kysytään mitä työtehtävää haet, henkilö- ja yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja osoitetiedot), tietoja työkokemuksesta, koulutuksesta, taidoista, osaamisesta, motivaatiosta, palkkatoiveesta ja suosituksista. Antaessasi Ahlstrom-Munksjölle kolmatta osapuolta koskevia tietoja (esim. suosittelija) sinun vastuullasi on hankkia tähän lupa kyseiseltä kolmannelta osapuolelta. Voit täydentää hakemustasi myös muilla asiakirjoilla kuten ansioluettelolla ja/tai saatekirjeellä. Hakemusprosessiin voi kuulua myös työhön liittyviä kyselyitä.

Hakemustietojasi tarkastellaan yhdessä muiden Ahlstrom-Munksjölle rekrytointiprosessin aikana (esim. haastattelujuen ja arviointien yhteydessä) antamiesi tietojen kanssa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on työnhakija itse. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojasi ei säännönmukaisesti luovuteta Ahlstrom-Munksjön ulkopuolelle. Ainostaan ne Ahlstromin työntekijät, jotka osallistuvat rekrytointiprosessiin kaikkialla maailmassa voivat tarkastella ja käsitellä tietojasi.

Ahlstrom-Munksjö voi kuitenkin siirtää tietojasi sellaisille valtuutetuille ulkopuolisille palveluntarjoajille (esim. rekrytointijärjestelmän toimittaja ja tietotekninen tuki), jotka Ahlstrom-Munksjön toimeksiannosta avustavat Ahlstrom-Munksjön rekrytointiprosesseissa.

Ahlstrom-Munksjö on kansainvälisesti toimiva yritys, jonka liiketoiminta, tietotekniset järjestelmät ja hallinnolliset prosessit ylittävät kansalliset rajat. Tämän vuoksi tietojasi voidaan käyttää globaalisti rekrytoinnin yhteydessä. Olet tietoinen siitä, että tietojasi saatetaan siirtää maihin, joiden lainsäädäntö yksityisyydensuojasta ei ole yhtä tiukka kuin maassa, jossa käytät rekrytointijärjestelmäämme tai muutoin annat henkilötietojasi Ahlstrom-Munksjölle, ja että tietojasi voidaan siirtää Euroopan Unionin (EU) tai talousalueen (ETA) ulkopuolelle rekrytoinnin yhteydessä ja IT toimintojen ja järjestelmien valvonnan ja ylläpidon puitteissa. Luovuttaessasi tietosi annat nimenomaisen suostumuksesi tietojesi siirtoon. Mahdollisessa tietojen luovuttamisessa ja siirrossa sovelletaan Ahlstrom-Munksjön tietosuojakäytännössä mainittuja menettelyjä.

Henkilötietojasi voidaan myös käyttää tai siirtää silloin, kun siihen on lakiin perustuva velvoite.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietosi tallentuvat sähköisesti Ahlstrom-Munksjön hallinnoimaan järjestelmään. Järjestelmän käyttö edellyttää käytäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa, jotka on annettu vain Ahlstrom-Munksjön henkilöstöhallinnon työntekijöille, rekrytoiville esimiehille sekä rekrytointijärjestelmän tuottajalle heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausmenetelmillä ja palomuurilla sekä muilla teknisillä menetelmillä.

9.  Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tämä tietosuojaseloste on saatavilla yrityksen internet-sivuilta osoitteesta www.ahlstrom-munksjo.com/tyopaikat.

Sinulla oikeus tarkastaa järjestelmään tallennetut itseäsi koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle

10. Tietojen korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai hakijan pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.