Ahlstrom-Munksjö ja Metsä Fibre ovat aloittaneet ainutlaatuisen turvallisuusyhteistyön auditoinneissa

AHLSTROM-MUNKSJÖ, LEHDISTÖTIEDOTE, 31.1.2019 KLO 17.00

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Ahlstrom-Munksjö ovat aloittaneet tuotantolaitostensa työturvallisuuden ristiinauditoinnin. Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö sellu- ja paperiteollisuudessa turvallisuustyön varmistamiseksi.

”Työturvallisuudella ei ole yhtiörajoja. Me haluamme oppia ja myös jakaa parhaita käytäntöjä asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa”, sanoo Camilla Wikström, selluliiketoiminnan tuotantojohtaja, Metsä Fibre.

Ensimmäiset opit vuonna 2018 alkaneesta auditointiyhteistyöstä on nyt saatu. Molemmat yritykset ovat panostaneet erityisesti ennakoivaan turvallisuustyöhön ja koulutuksiin. Metsä Fibrella on erinomainen turvallisuuden raportointijärjestelmä, joka auttaa turvallisuuspäälliköitä tapausten raportoinnissa ja ongelmien ratkaisussa. Ahlstrom-Munksjöllä on puolestaan tehokas toimintatapa jakaa turvallisuuspäälliköille tapauskohtaista turvallisuustietoa.

“Ahlstrom-Munksjölle on tärkeätä että sen selluntoimittajat, kuten Metsä Fibre, täyttävät korkeat turvallisuusstandardit ja vaikuttaa siten koko hankintaketjun työturvallisuuteen”, toteaa Rune Årnes, työturvallisuusjohtaja Ahlstrom-Munksjöltä.

Tähän mennessä tuotantolaitosauditointeja on tehty viisi: kaksi Ahlstrom-Munksjön ja kolme Metsä Fibren tehdasta. Tarkoituksena on jatkaa yhteistyötä vuoden 2019 aikana ja auditoida vielä ainakin kaksi Ahlstrom-Munksjön tuotantolaitosta Saksassa.

Ristiinauditointien lisäksi Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Ahlstrom-Munksjö ovat sopineet sponsoroivansa yhdessä kansainvälistä turvallisuuspalkintoa. Palkinnon myöntää RISI PPI, joka on johtava sellu- ja paperialan informaatiopalveluiden tarjoaja. Palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa maaliskuussa 2019. Tavoitteena on palkita paperi- tai sellutehdas, joka on turvallisuusjohtamisellaan ja toimillaan parantanut työturvallisuutta ja rohkaissut turvallisuustyön jatkuvaan parantamiseen.

Lisätietoja:

Rune Årnes, turvallisuusjohtaja, Ahlstrom-Munksjö, puh. +47 979 73 935, sähköposti: rune.arnes@ahlstrom-munksjo.com
Camilla Wikström, selluliiketoiminnan tuotantojohtaja, Metsä Fibre, puh. +358 50 3893 467, sähköposti: camilla.wikstrom@metsagroup.com  

Video: Ristiinauditointi Metsä Fibren Äänekosken tehtaalla

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 8 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. www.ahlstrom-munksjo.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia. www.metsafibre.fi