Ensimmäinen Ahlstrom-Munksjön ja Metsä Fibren sponsoroima RISI-turvallisuuspalkinto myönnetty Resolute Forest Products -yhtiölle

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE 14.3.2019 klo 15:00

Ahlstrom-Munksjö ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre sponsoroivat yhdessä uutta RISI PPI -turvallisuuspalkintoa. Nyt ensimmäistä kertaa jaettava turvallisuusjohtamisen palkinto on myönnetty Resolute Forest Products -yhtiölle.

”Onnittelemme voittajaa. Resolute on tehnyt hyvää turvallisuustyötä ja innostanut meitä kaikkia kehittämään turvallisuusauditointi- ja riskienhallintaprosessejamme”, sanoo työturvallisuudesta vastaava johtaja Rune Årnes. ”Toivomme, että RISI-turvallisuuspalkinto kannustaa yrityksiä jakamaan osaamista ja parhaita käytäntöjä - ja parantamaan siten koko toimialan turvallisuutta.”

Palkinnon tarkoituksena on antaa sellun tai paperin tuotantolaitokselle tunnustusta työturvallisuuden johdonmukaisesta hallinnasta sekä ansiokkaasta sitoutumisesta turvallisuuteen pitkällä aikavälillä. Lisäksi palkinnolla halutaan kannustaa yrityksiä turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen.

”Turvallisuuden kehittämisellä ei ole rajoja. Siksi haluamme lisätä kaikkien sidosryhmien yhteistyötä työturvallisuuden edistämisessä niin omilla tehtaillamme kuin koko sellu- ja paperiteollisuudessa ja arvoketjussa. Voimme parantaa turvallisuutta jatkuvasti jakamalla parhaita käytäntöjä, turvallisuushavaintoja ja parannusehdotuksia”, sanoo Metsä Fibren Joutsenon tehtaan johtaja Ari Tanninen.

Ahlstrom-Munksjö ja Metsä Fibre haluavat myös kiittää RISIä vuotuisten palkintojen järjestelyistä sekä tuesta uuden palkintoluokan kehittämiselle. 

Turvallisuus on asenne ja jokaisen perusoikeus

Ahlstrom-Munksjö uskoo vahvasti, että nolla tapaturmaa on realistinen tavoite. Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet jatkuvalle parantamiselle ja kehitämme yhdenmukaisia turvallisuuskäytäntöjä ja -taitoja. Varmistamme turvallisen työympäristön keskittymällä ennalta ehkäiseviin toimiin, turvallisuuskäyttäytymistä koskevaan vuorovaikutukseen, turvallisuustarkastuksiin, turvallisuuden valvontaan ja räätälöityyn turvallisuuskoulutukseen. Turvallisuus on asenteemme.

Metsä Fibressä turvallisuus on jokaisen perusoikeus. Velvollisuutemme on huolehtia omasta turvallisuudestamme ja työtovereiden turvallisuudesta. Työskentelemällä turvallisesti toteutamme missiotamme olla selluliiketoiminnan ammattimaisin ja taitavin toimija ja koko toimialan tehokkain yritys. Keskitymme ennalta ehkäisevään ja hyvin suunniteltuun turvallisuustyöhön. Haluamme olla myös asiakkaidemme liiketoimintaa tukevien huippulaatuisten biotuotteiden ja -palvelujen ensisijainen toimittaja.

Lisätietoja:

Rune Årnes, turvallisuusjohtaja, Ahlstrom-Munksjö, puh. +47 979 73 935, sähköposti: rune.arnes@ahlstrom-munksjo.com

Ari Tanninen, tehtaanjohtaja, Joutsenon sellutehdas, Metsä Fibre, puh. +358405542604, sähköposti: ari.tanninen@metsagroup.com

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. www.ahlstrom-munksjo.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia. www.metsafibre.fi