Munksjö - Jakautuminen ja uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

Helsinki, Suomi, 2013-05-27 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Munksjö Oyj, PÖRSSITIEDOTE 27.5.2013 klo. 7.30 CET

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN
KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toimintojen
jakautuminen, Munksjö Oyj:n uudet osakkeet ja osakepääoman korotus on tänään
rekisteröity kaupparekisteriin.

Uudella yhdistyneellä yhtiöllä on johtava markkina-asema monella kiinnostavalla
markkinasegementillä ja siitä tulee tulee yksi maailman johtavista
erikoispaperiyhtiöistä. Munksjön ainutlaatuinen tuotevalikoima palvelee
asiakkaita eri puolilla maailmaa korkean lisäarvon erikoispaperituotteilla
valikoiduille teollisuuden aloille ja kuluttajalähtöisille tuotteille. Vahvat
markkina-asemat tulevat pohjautumaan vahvoihin asiakassuhteisiin,
asiakastarpeiden ymmärtämiseen sekä erinomaiseen tekniseen osaamiseen
tuotannossa ja tuotekehityksessä.

"Yhdistyvien yhtiöiden selkeä strateginen yhteensopivuus erikoispaperiin
keskittyvinä yhtiöinä tulee muodostamaan alustan tulevalle kasvulle. Tämä tulee
johtamaan kilpailukyvyn ja tehokkuuden paranemiseen sekä uusiin orgaanisiin ja
strategisiin kasvumahdollisuuksiin" Munksjö Oyj:n toimitusjohtaja Jan Åström
sanoo.

Yhteensä 11 597 326 Munksjön uutta osaketta annettiin Ahlstromin
osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena. Osakepääoman korotuksen ja
jakautumisen sekä muiden 24.5.2013 tiedotettujen osakeantien yhteydessä
annettujen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin Munksjön
osakepääoma on 15 000 000 euroa ja kaikkien osakkeiden lukumäärä on 38 769 590
osaketta.

Uudet osakkeet odotetaan rekisteröitävän osakkeenomistajien arvo-osuustileille
tänään 27.5.2013. Kuten aikaisemmin on tiedotettu, kaupankäynnin Munksjön
osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 7.6.2013.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Lisätietoja suomeksi:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät
missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa
myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden
tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act
of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom
Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio
rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista
Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5)
piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv)
henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote
liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i),
(ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot").
Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu
ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.