Ahlstrom-Munksjö julkistaa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. AHLSTROM-MUNKSJÖ PÖRSSITIEDOTE 5.6.2017 klo 17.15 CEST Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Yhtiö”) julkistaa tänään lopulliset tulokset kaikille 15.9.2019 erääntyvien 100 miljoonan euron 4,125 % velkakirjojen (ISIN: FI4000108501) (”2019 velkakirjat”) haltijoille tekemäänsä takaisinostotarjoukseen myydä 2019 velkakirjansa käteistä vastaan 22.5.2017 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”). Velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien 2019 velkakirjojen määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 89 160 000 euroa. Yhtiölle ostettavaksi tarjottujen 2019 velkakirjojen hyväksyminen on ehdollinen rajoituksetta 22.5.2017 tiedotetun mukaisesti uusien velkakirjojen (”Uudet velkakirjat”) hinnoittelulle (”Uusien velkakirjojen hinnoitteluehto”). Yhtiö tiedottaa, että Uusien velkakirjojen hinnoitteluehto on toteutunut ja Yhtiö hyväksyy Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikki 2019 velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamat 2019 velkakirjat täysimääräisinä. 2019 velkakirjojen takaisinostohinta on 1 032,00 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000,00 euron suuruista 2019 velkakirjaa kohti. Yhtiö maksaa myös Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille 2019 velkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot. Takaisinoston selvityspäivä on 9.6.2017. Kaikki Yhtiön hankkimat 2019 velkakirjat mitätöidään. 2019 velkakirjat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan. Yhtiö on tiedottanut aikovansa käyttää ehtojen mukaista ennenaikaista lunastusoikeuttaan lunastaakseen jäljellä olevat 2019 velkakirjat arviolta 15.9.2017. Nordea Bank AB (publ) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkeina ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä. Takaisinostotarjouksen järjestäjät: Nordea Bank AB (publ), +45 6161 2996, bibi.larsen@nordea.com/nordealiabilitymanagement@nordea.com Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), +46 8 506 230 09, SEBLiabilityManagement@seb.se Tarjouksentekijän asiamies: Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike Tärkeitä tietoja Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Lisätietoja:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.