Korjaus: Ahlstrom-Munksjö Oyj: Muutos AC Invest Five BV:n ja AC Invest Six BV:n omistusosuuksissa

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 4.4.2017 klo. 17.30 CEST Helsinki, Suomi Korjaus: Ahlstrom-Munksjö Oyj: Muutos AC Invest Five BV:n ja AC Invest Six BV:n omistusosuuksissa Ahlstrom-Munksjö Oyj on tänään vastaanottanut korjauksen arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaiseen ilmoitukseen Ahlström Capital Oy:ltä AC Invest Five BV:n ja AC Invest Six BV:n puolesta. Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan. Ahlstrom-Munksjö Oyj on 3.4.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Ahlström Capital Oy:ltä AC Invest Five BV:n ja AC Invest Six BV:n puolesta. Ilmoituksen mukaan Ahlström Capital Oy:n kokonaan välillisesti omistaman tytäryhtiön AC Invest Five BV:n omistamien Ahlstrom-Munksjön osakkeiden osuus on 1.4.2017 laskenut alle 15 ja 10 prosentin liputusrajojen (18,11 prosentista 9,63 prosenttiin) Ahlstrom Oyj:n sulautumisen Munksjö Oyj:hin seurauksena. Lisäksi Ahlström Capital Oy:n kokonaan välillisesti omistaman tytäryhtiön AC Invest Six BV:n omistamien Ahlstrom-Munksjön osakkeiden osuus on 1.4.2017 noussut yli 5 prosentin liputusrajan (0 prosentista 5,69 prosenttiin). Konsernitasolla liputusrajaa ei ole rikottu. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Ahlstrom-Munksjön rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää, joka on 96 438 573 osaketta ja ääntä. Ahlström Capital Oy:n ja sen tytäryhtiöiden omistusosuudet ovat seuraavat: +-------------+-----------------+-------------------------+--------------+ | |% osakkeista ja |% osakkeista ja   |Yhteenlaskettu| | |  äänioikeuksista|äänioikeuksista |%-osuus | | | |rahoitusvälineiden kautta| | +-------------+-----------------+-------------------------+--------------+ |Osuus |14 708 380 |- |15,32 | |liputusrajan | | | | |saavuttamisen| | | | |tai | | | | |rikkoutumisen| | | | |  jälkeen | | | | +-------------+-----------------+-------------------------+--------------+ Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: +------------------------+------------+----------+-----------+-------------+ |Osakesarja/osakelajiISIN|Osakkeiden ja |Osakkeiden ja | |-koodi   (jos |äänioikeuksien |äänioikeuksien | |mahdollista) |  lukumäärä |  %-osuus | +------------------------+------------+----------+-----------+-------------+ | |Suora (AML  |Välillinen|Suora |Välillinen | | |9:5) |  (AML 9:6|  (AML 9:5)|  (AML 9:6 ja| | | |ja 9:7) | |9:7) | +------------------------+------------+----------+-----------+-------------+ |FI4000048418 |- |14 708 380|- |15,32 | +------------------------+------------+----------+-----------+-------------+ |SUMMA |14 708 380  |15,32 | +------------------------+------------+----------+-----------+-------------+ Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan: +---------+---------------+-------------------------+------------------------+ |Nimi |%-osuus   |%-osuus   osakkeista ja |Osakkeet,   äänioikeudet| | |osakkeista ja |äänioikeuksista |ja rahoitusvälineet | | |äänioikeuksista|rahoitusvälineiden kautta|yhteensä | +---------+---------------+-------------------------+------------------------+ |Ahlström |- |- |- | |Capital | | | | |Oy | | | | +---------+---------------+-------------------------+------------------------+ |Ahlstrom |- |- |- | |Capital | | | | |BV | | | | +---------+---------------+-------------------------+------------------------+ |AC Invest|9,63 |- |9,63 | |Five BV | | | | +---------+---------------+-------------------------+------------------------+ |AC Invest|5,69 |- |5,69 | |Six BV | | | | +---------+---------------+-------------------------+------------------------+ AC Invest Five BV on Ahlstrom Capital BV:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja Ahlstrom Capital BV on Ahlström Capital Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. AC Invest Six BV on Ahlstrom Capital BV:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja Ahlstrom Capital BV on Ahlström Capital Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Ahlstrom-Munksjö Oyj

 

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisua. Tuotteisiimme kuuluvat koristeparit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 200 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n and Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.