Ahlstrom-Munksjö Oyj harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ SISÄPIIRITIETO 28.11.2019 KLO 9.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN, JOISSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Ahlstrom-Munksjö harkitsee uuden euromääräisen, arviolta 75 –100 miljoonan euron hybridilainan (”Velkakirjat”) liikkeeseenlaskua. Velkakirjojen liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa.

Ahlstrom-Munksjö harkitsee Velkakirjojen liikkeeseenlaskua vahvistaakseen yhtiön taloudellista joustavuutta ja tukeakseen yhtiön käynnissä olevia strategisia hankkeita.

Velkakirjat ovat Ahlstrom-Munksjön tiettyihin muihin velkasitoumuksiin nähden heikommassa asemassa ja ne käsitellään Ahlstrom-Munksjön IFRS-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Velkakirjat eivät anna haltijalleen osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia eivätkä ne laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Nordea Bank Oyj toimii liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä. White & Case LLP toimii Ahlstrom-Munksjön oikeudellisena neuvonantajana. 

Lisätietoja:

Sakari Ahdekivi, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, p. +358 50 400 3557

Reetta Antila, rahoitusjohtaja, p. +358 50 599 3114

Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, p. +358 10 888 4994

Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, p. +358 10 888 4731

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa.

Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Velkakirjoja, eikä Velkakirjoja myydä maissa, joissa niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa eikä Velkakirjoihin liittyvää esitettä ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2)(a)–(d) artiklan mukaisille henkilöille tai (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.