Ahlstrom - Munksjö Oyj:n esitteen julkistus

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.11.2012 klo 8.30

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, ilmoittaa että Munksjö Oyj on julkistanut perusesitteestä, arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä koostuvan esitteen (yhdessä "Esite") , joka liittyy Ahlstromin Label and Processing -liiketoimintojen jakautumisten yhteydessä toteuttavaan osakeantiin.

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen Esite sekä sen englanninkielinen käännös on tästä päivästä lähtien saatavilla Ahlstromin verkkosivuilla osoitteessa http://www.ahlstrom.com/fi/munksjoyrityskauppa.

Ahlstrom tiedotti 28.8.2012 yhtiön ja EQT:n välisestä transaktiosta, jossa Ahlstromin Label and Processing - liiketoiminta ja Munksjö AB yhdistettäisiin. Transaktion vaiheisiin sisältyy Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan ("LP Europe") ja Brasilian toimintojen ("Coated Specialties") eriyttäminen Ahlstromista kahdella osittaisjakautumisella uuteen Suomessa tätä transaktiota varten perustettuun yhtiöön, Munksjö Oyj:hin, joiden yhteydessä Ahlstromin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena Munksjön uusia osakkeita. Ahlstromin hallitus on ehdottanut jakautumisten hyväksymistä 27.11.2012 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Esite on saatavilla tästä päivästä lähtien suomen- ja englanninkielisinä myös Munksjö AB:n Internet-sivuilla osoitteessa www.munksjo.com ja pääjärjestäjien Internet-sivuilla osoitteissa www.danskebank.fi/sijoittajaesitteet, www.seb.fi, www.nordea.fi/osakkeet.

Esite sisältää seuraavia aikaisemmin julkistamattomia tietoja Ahlstromista (tässä tiedotteessa käytetyt termit on määritelty esitteessä).

Carve-out taloudelliset tiedot

Esite sisältää Ahlstromin tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä johdettuja carve-out taloudellisia tietoja siirtyviin Euroopan ja Brasilian Label and Processing -liiketoiminta-alueisiin liittyen. Nämä carve-out tilinpäätökset on laadittu IFRS:n mukaisesti huomioiden LP Europen ja Coated Specialtiesin carve-out tilinpäätösten liitetiedoissa esitetyt periaatteet, joiden mukaisesti LP Europelle ja Coated Specialtiesille kuuluvat varat, velat ja rahavirrat on määritetty. Esitteessä julkistettava carve-out taloudelliset tiedot sisältävät seuraavaa:

1.               LP Europen tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot 30.9.2012 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta;

2.               LP Europen tilintarkastetun carve-out tilinpäätöksen 31.12.2011 päättyneeltä vuodelta ja tilintarkastamattomat tilinpäätökset 31.12.2010 ja 31.12.2009 päättyneiltä vuosilta;

3.               Coated Specialtiesin tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot 30.9.2012 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta;

4.               Coated Specialtiesin tilintarkastetun carve-out tilinpäätöksen 31.12.2011 päättyneeltä vuodelta ja tilintarkastamattomat tilinpäätökset 31.12.2010 ja 31.12.2009 päättyneiltä vuosilta.

Liite 1 ja 2: LP Europen carve-out taloudelliset tiedot.

Liite 3 ja 4: Coated Specialtiesin carve-out taloudelliset tiedot.

Lisätietoja:
Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.

Munksjö lyhyesti
Ruotsalainen Munksjö AB on yksi johtavista erikoispaperien ja erikoissellujen valmistajista Euroopassa. Yhtiö kehittää, valmistaa, myy ja markkinoi korkealaatuisia erikoispapereita, kuten laminaatteja, joita käytetään huonekaluissa, keittiöpinnoissa ja lattiamateriaaleissa. Teollisissa sovelluksissa käytettäviä tuotteita ovat hiomapaperit sekä sähkötekniset paperit korkeajännitekapeleihin ja -muuntajiin. Asiakassuhteet, sekä yhtiön korkea tekninen, tuotanto- ja ja tuotekehityskyky ovat Munksjön vahvan markkina-aseman takana. Yhtiöllä on tuotantoa Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Kiinassa, ja yhtiö työllistää 1 800 henkeä. Lisätietoja saatavilla osoitteessa www.munksjo.com.

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Nämä tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta myyntitarjousta tai ostokehotusta

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen 2005 ("Määräys") tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.