Ahlstrom Oyj:n arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.10.2012 klo 16.40

Ahlstrom Oyj on saanut Vimpu Intressenter Ab:ltä 2.10.2012 päivätyn ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta.

Ilmoituksen mukaan Vimpu Intressenterin omistusosuus on 2.10.2012 noussut yli 5 prosentin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista. Vimpu Intressenterin omistuksessa on nyt 2 358 013 Ahlstrom Oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,05 %:n osuutta yhtiön koko osakekannasta ja äänioikeuksista.

Ahlstrom Oyj:n osakepääoma koostuu 46 670 608 osakkeesta, joilla kaikilla on yksi ääni

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.