Ahlstromin EU Timber Regulation Due Diligence -järjestelmä puun laillisuuden vahvistamiseksi nyt SGS:n varmentama

Ahlstrom Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 3.5.2013 klo 9.30

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, ilmoittaa, että yhtiön Due Diligence -järjestelmä puun laillisuuden vahvistamiseksi on saanut ulkopuolisen osapuolen varmennuksen.

Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetus (995/2010) puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta astui voimaan 3.3.2013. EU Timber Regulation on asetus, joka edellyttää että puuta ja puutuotteita Euroopan markkinoille tuovat yritykset ryhtyvät aktivisesti estämään laittomasti korjatun puun ja siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille pääsemisen Euroopan Unionin alueella. Ahlstromin Due Diligence -järjestelmän on varmentanut Sociéte General de Surveillance, SGS, Sveitsissä. SGS:n antama varmennuslausunto vahvistaa, että kaikki tuotteet, jotka Ahlstrom toimittaa Euroopan tehtailtaan on valmistettu sellusta jolle on tehty riskianalyysi koskien puun laillisuutta. Ne noudattavat puutavara-asetusten vaatimuksia.

SGS vahvistaa, että Ahlstrom on ottanut käyttöön johtamisjärjestelmän, joka kerää tietoa Euroopan markkinoille suunnatuista tuotteista. Järjestelmä analysoi ja arvioi riskin sille, että laittomasti hakatusta puusta valmistettuja tuotteita pääsee Euroopan markkinoille. Järjestelmä sisältää asiaankuuluvat riskin lieventämistoimenpiteet, jotta laittomasti hakatusta puusta valmistetut tuotteet eivät pääse Euroopan markkinoille.

Ahlstrom tukee puukuitujen FSC® ja PEFC(TM) metsäsertifiointijärjestelmiä. Tällä hetkellä 15 Ahlstromin tehtaalla on puun alkuperää koskeva sertifiointi; Ahlstrom ostaa sellun näille tehtaille joko FSC® tai PEFC(TM) -sertifioituna tai FSC® kontrolloituna puuna. Nämä kaikki yhdessä vähentävät puutavara-asetusten riskiä.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Anna Maija Wessman
Yritysvastuujohtaja
Puh. +358 10 888 4185

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.