Ahlstromin yritysvastuuraportti 2012 julkaistu

Ahlstrom Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 7.3.2013 klo 11.30

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, julkaisi tänään kolmannen erillisen yritysvastuuraporttinsa. Englanninkielinen julkaisu löytyy pdf-muodossa yhtiön www-sivuilta www.ahlstrom.com > Yritysvastuu.

Vuoden 2012 yritysvastuuraportti noudattaa Global Reporting Initiativen G3-ohjeistusta (3.0-versio) tasolla B+. PricewaterhouseCoopers Oy on varmentanut taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta koskevan määrällisen tiedon.

Ahlstrom valmistaa tarkoituksenmukaisia tuotteita, jotka suojaavat ihmisiä, puhdistavat ilmaa ja nesteitä ja tarjoavat pintoja ja rakenteita asiakkaiden tuotteisiin. Tuotteet valmistetaan vastuullisesti hankituista raaka-aineista. Viime vuonna 91 prosenttia yhtiön käyttämistä kuiduista tuli uusiutuvista lähteistä ja 81 prosenttia oli sertifioitua tai kontrolloitua puuta. Ahlstrom otti onnistuneesti käyttöön tavarantoimittajia koskevan eettisen ohjeiston.

Ahlstromin tavoitteena on turvallinen työpaikka. Tapaturmataajuus pieneni 46 prosenttia edellisestä vuodesta: 20:llä tehtaalla 34:stä ei tapahtunut yhtään työajan menetykseen johtanutta tapaturmaa. Viime vuonna Ahlstromissa otettiin käyttöön käyttäytymiseen perustuva turvallisuusohjelma.

Ahlstrom osoittaa ympäristövastuunsa minimoimalla toimintansa ympäristövaikutukset. Tavoitteena on luopua kaatopaikkajätteestä vuoteen 2015 mennessä. Yhtiön kaatopaikkajätteen määrä väheni 45 prosenttia viime vuonna, ja 11 tehdasta ei vienyt lainkaan jätettä kaatopaikalle.

Noin 80 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa. Ahlstromilla on nyt tuotekehityksensä käytössä prosessit, joiden mukaisesti yhtiö käyttää EcoDesign-periaatteita kaikkien uusien tuotteiden suunnittelussa.

Painettu yritysvastuuraportti on saatavilla ensi viikolla, ja raportteja voi tilata yhtiön kotisivuilta tai sähköpostitse osoitteesta corporate.communications@ahlstrom.com.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.