Ahlstrom-Munksjö suunnittelee Stenayn tehtaallaan Ranskassa toimia toispuolisesti päällystettyjen papereiden kilpailukyvyn parantamiseksi

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 30.10.2018 KLO 12.00

Ahlstrom-Munksjö suunnittelee parantavansa Stenayn tehtaalla Ranskassa toispuolisesti päällystettyjen papereiden tuoteryhmänsä kilpailukykyä merkittävästi. Yhtiö suunnittelee optimoivansa tuotantokapasiteettia ja muuttavansa tuotevalikoimaansa kannattavan kysynnän mukaiseksi sekä selvittää tehtaan toisen paperikoneen (PM1) sulkemista. Suunniteltuihin toimiin liittyvät henkilöstöprosessit käynnistetään 30. lokakuuta 2018 ja ne arvioidaan saatavan päätökseen tammikuussa 2019.

Toispuolisesti päällystetyistä papereista on huomattavaa ylikapasiteettia maailmanlaajuisesti ja erityisesti Euroopassa eikä Ahlstrom-Munksjöllä ole segmentissä tavoittelemaansa johtavaa asemaa räätälöityjen erikoistuotteiden valmistajana. Toispuolisesti päällystetyt paperit ovat osa Ahlstrom-Munksjön Food Packaging –yksikköä Specialties-liiketoiminta-alueella.

Yhtiö on jo toteuttanut tilannetta parantavia toimia, mutta liiketoimintaympäristö on samaan aikaan edelleen huonontunut lähinnä raaka-ainekustannusten nousun vuoksi.

Keskittämällä Stenayn tehtaan tilauksia tehtaan toiselle, suuremmalle PM3-paperikoneelle yhtiö pyrkii parantamaan myös raaka-aine- ja energiatehokkuutta sekä varaston hallintaa ja vähentämään tuotantohukkaa.

Nyt suunniteltavalla tehostamisohjelmalla arvioidaan olevan noin 13 miljoonan euron vaikutus vuositasolla. Uudelleenjärjestelyjen kustannukset täsmentyvät prosessin edetessä.

Stenayn tehdas valmistaa toispuolisesti päällystettyjä paperilaatuja, joita käytetään etiketeissä, graafisissa sovelluksissa sekä elintarviketeollisuudessa. Ranskan koillisosassa sijaitsevalla Stenayn tehtaalla on noin 200 työntekijää.

"Olemme pahoillamme suunniteltujen toimenpiteiden mahdollisista henkilöstövaikutuksista. Tehtaan kilpailukykyä on parannettava merkittävästi haastavan markkinaympäristön ja paperikoneiden suorituskyvyn vuoksi. Nämä vaikeat toimenpiteet ovat ainoa mahdollisuus jatkaa kestävästi eteenpäin”, sanoo Omar Hoek, Specialties-liiketoiminta-alueen johtaja.

Specialties-liiketoiminta-alue tuottaa materiaaleja elintarvike- ja juomapakkauksiin, laboratoriosuodattimiin ja life science -diagnostiikkaan, veden suodattamiseen, teippeihin ja sairaalatekstiileihin. Samalla liiketoiminta-alueella Ranskassa on aiemmin tänä vuonna päätetty investoida sterilisointiliinojen jatkojalostuslinjan uudistamiseen Pont Audemerin tehtaalla. Saint Severinin tehtaalla, niinikään Ranskassa, viimeistellään investointia, jolla vastataan kasvaneeseen pergamenttipaperin (Genuine Vegetable Parchment) kysyntään. Näitä papereita käytetään pääasiassa leivonta- ja ruoanlaittopapereina sekä elintarvikepakkauksissa.

Ahlstrom-Munksjöllä on Ranskassa noin 1800 työntekijää, kahdeksan tehdasta, kaksi maailmanlaajuista tutkimus- ja kehityskeskusta sekä myyntiyksikkö. Henkilöstön määrällä mitattuna Ranska on yhtiön toiseksi suurin toimintamaa USAn jälkeen ja ennen Ruotsia.

Lisätietoja:


Johan Lindh, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Eric Fosty, Vice President, Operations, Business Unit Foodback, Business Area Specialties +32 47 1515 436, eric.fosty@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.