Ahlstrom-Munksjö planerar att avsevärt förbättra konkurrenskraften för verksamheten för ensidigt bestrukna papper vid fabriken i Stenay, Frankrike

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE, 30 OKTOBER 2018 kl. 12:00

Ahlstrom-Munksjö planerar att avsevärt förbättra konkurrenskraften för verksamheten för ensidigt bestrukna papper. Bolaget överväger att optimera produktionskapaciteten och justera produktutbudet för att bemöta den lönsamma efterfrågan och undersöker nedläggningen av den andra pappersmaskinen (PM1) i Stenay, Frankrike. De personalprocesserna som är anknutna till planen inleds den 30 oktober 2018 och förväntas avslutas i januari 2019.

Produktsegmentet för ensidigt bestrukna papper, som är en del av Food Packaging-verksamheten inom affärsområdet Specialties, har en betydande överkapacitet på den globala marknaden. Markandssituationen är speciellt ansträngd i Europa och bolagets produkterbjudande är inte förenligt med strategin som är fokuserad på skräddarsydda lösningar för nisch-marknader.

Samtidigt som Ahlstrom-Munksjö har inlett åtgärder för att förbättra situationen har verksamhetsmiljön ytterligare försämrats, främst på grund av ökade råmaterialkostnader.

Genom att koncentrera orderingången till den större pappersmaskinen (PM3) vid fabriken i Stenay, kan kostnadsbesparingar också uppnås genom högre effektivitet inom användning av råmaterial, energikonsumtion och produktionssvinn samt en förbättrad lagerhantering.

Den årliga effekten av omvandlingsplanen skulle vara cirka 13 miljoner euro. Omstruktureringskostnadernas omfattning kommer att anges under processen.

Fabriken i Stenay tillverkar ensidigt bestrukna papper för etikett- och grafiska applikationer samt papper för livsmedelsförpackningsindustrin. Fabriken ligger i nordöstra delen av Frankrike och har cirka 200 anställda.

"Vi beklagar den påverkan som de planerade åtgärderna har på våra anställda. För att avsevärt kunna förbättra vår konkurrenskraft i den utmanande marknadsmiljön och med tanke på maskinens kapacitet, måste vi vidta skarpa åtgärder. Det är den enda vägen framåt för en hållbar framtid för denna verksamhet", säger Omar Hoek, chef för affärsområdet Specialties.

Affärsområdet Specialties tillverkar material för livsmedels- och dryckesförpackningar, laboratoriefilter och bioteknisk diagnostik, vattenfiltrering, tejpprodukter och medicinska textilier. Inom affärsområdet Specialties i Frankrike har Ahlstrom-Munksjö tidigare i år meddelat om en investering för att bygga om en konverteringslinje för sterila förpackningar vid anläggningen i Pont Audemer i Frankrike. Vid fabriken i Saint Severin i Frankrike färdigställer bolaget en investering för att möta den ökade efterfrågan av pergamenterat papper (Genuine Vegetable Parchment), som i huvudsak används för bakplåts- och matlagningspapper samt för andra livsmedelsförpackningar.

I Frankrike har Ahlstrom-Munksjö ca 1 800 anställda, åtta produktionsenheter, två globala forsknings- och utvecklingscentra och ett försäljningskontor. Mätt med antalet anställda är Frankrike bolagets näst största verksamhetsland efter USA och före Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Lindh, Head of Investor Relations, +358 10 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Eric Fosty, Vice President, Operations, Foodpack, BA Specialties,
+32 47 1515 436, eric.fosty@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.