Ahlstrom-Munksjö ja Metsä Fibre tekevät turvallisuuden ristiinauditointeja Saksassa

AHLSTROM-MUNKSJÖ, LEHDISTÖTIEDOTE 5.11.2019 klo 9.00

Ahlstrom-Munksjö ja Metsä Fibre jatkavat turvallisuusyhteistyötä. Pilottiohjelma käynnistyi kummankin yhtiön tuotantolaitoksissa Suomessa loppuvuodesta 2018. Rohkaisevien tulosten myötä yhtiöt päättivät laajentaa auditointiyhteistyötä Suomen ulkopuolelle. Metsä Fibren työturvallisuuden asiantuntijat auditoivat Ahlstrom-Munksjön tuotantolaitokset Saksan Dettingenissä ja Unterkochenissa syksyllä 2019.

Turvallisuusyhteistyön ydin tiivistyy ohjelman tunnuslauseeseen: turvallisuudella ei ole yhtiörajoja. Ristiinauditointien lisäksi ohjelmaan kuuluu koulutusta ja parhaiden käytäntöjen jakamista. Kummankin yhtiön tavoitteena on parantaa työturvallisuutta koko sellu- ja paperiteollisuudessa. Onnistuminen edellyttää avoimuutta, uteliaisuutta ja vahvaa tahtoa parantaa turvallisuutta.

”Uskomme, että yhteistyö auttaa molempia osapuolia parantamaan työturvallisuutta edelleen. Ristiinauditoinnit tuottavat arvokkaita näkemyksiä ja oppimiskokemuksia, ja olemme jakaneet havaintojamme keskenämme”, sanoo Metsä Fibren selluliiketoiminnan tuotantojohtaja Jaakko Anttila.

Työturvallisuuteen on tehty parannuksia ristiinauditoinneissa tehtyjen havaintojen perusteella. Yksi keskeisistä hyödyistä on ulkopuolisen näkökulma. Ihmiset eivät yleensä kyseenalaista omaa käyttäytymistään tai vallitsevaa tilannetta, mutta muutoksia saadaan aikaan, kun arvostettu ja asiantunteva kumppani puuttuu turvallisuusongelmiin.

”Metsä Fibren tiimin Karhulan ristiinauditoinnissa tekemät havainnot johtivat merkittäviin parannuksiin vaarallisten kemikaalien käsittelyssä sekä liukastumisten, kompastumisten ja kaatumisten estämisessä”, kertoo Ahlstrom-Munksjön turvallisuusjohtaja Rune Årnes. ”Nyt Karhulan tuotantolaitoksella on esimerkiksi korkeuserot maalattu keltaisella ja kemikaaliastioiden merkintöjen näkyvyyttä on parannettu.”

Tähän mennessä on auditoitu seitsemän tuotantolaitosta: neljä Ahlstrom-Munksjön ja kolme Metsä Fibren laitosta. Tavoitteena on jatkaa ristiinauditointiohjelmaa ja turvallisuusyhteistyötä myös tulevaisuudessa. Tavoitteet ovat korkealla: turvallisuudella ei ole yhtiörajoja, vaan se on yhteinen asiamme.

Lisätietoja:

Rune Årnes, turvallisuusjohtaja, puh. +47 979 73 935, s-posti: rune.arnes@ahlstrom-munksjo.com

Jaakko Anttila, tuotantojohtaja, selluliiketoiminta, puh. 050 406 0614, s-posti: jaakko.anttila@metsagroup.com


Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa, ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. www.ahlstrom-munksjo.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia. www.metsafibre.com