Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre inför korsvisa säkerhetsrevisioner i Tyskland

AHLSTROM-MUNKSJÖ, PRESSMEDDELANDE, 5 NOVEMBER 2019, kl. 9.00 EET

Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre fortsätter att samarbeta på säkerhetsområdet. Bolagen startade i slutet av 2018 ett pilotprogram där bolagen reviderade varandras anläggningar i Finland. Resultaten var uppmuntrande och bolagen beslutade att inleda revisionssamarbete även utanför Finland. Hösten 2019 reviderade säkerhetsexperter från Metsä Fibre Ahlstrom-Munksjös anläggningar i Dettingen och Unterkochen i Tyskland.

Devisen ”Säkerhet har inga gränser” uttrycker kärnan i säkerhetssamarbetet mellan de två bolagen. Utöver korsrevisionerna omfattar programmet också spridning av bästa praxis och skolning. Målet för bolagen är att höja den allmänna säkerheten inom massa- och pappersindustrin. Öppenhet, nyfikenhet och en vilja att bli bättre på säkerhet är de avgörande framgångsfaktorerna.

”Vi är övertygade om att samarbetet hjälper båda parterna att höja säkerheten i arbetet. De insikter och lärdomar som vi inhämtat genom korsrevideringarna är värdefulla och vi har öppet redogjort för våra resultat och iakttagelser för varandra”, säger Jaakko Anttila, SVP, Production, Pulp Business, Metsä Fibre.

Iakttagelser vid korsrevisionerna har omvandlats till förbättringar av säkerheten. En av de största fördelarna är att få en utomståendes perspektiv på läget. Folk är i allmänhet inte benägna att ifrågasätta sitt beteende eller det nuvarande. När en respekterad och kunnig samarbetspartner påtalar säkerhetsfrågor så leder det till förändring.

”Teamet från Metsä Fibre gjorde vid säkerhetsrevisionen i Karhula observationer som ledde till betydande förbättring i hanteringen av farliga kemikalier och minskade risken för fallolyckor”, säger Rune Årnes, VP Health & Safety, Ahlstrom-Munksjö. ”Vi har till exempel markerat nivåskillnader i golvet med gul färg och förbättrat synligheten av etiketterna på kemikaliebehållarna.”

Efter revisionen av de två anläggningarna i Tyskland har vi korsreviderat sammanlagt sju anläggningar, fyra från Ahlstrom-Munksjö och tre från Metsä Fibre. Meningen är att fortsätta korsrevideringsprogrammet och säkerhetssamarbetet. Vi har ställt målet högt: säkerhet har inga gränser och den som berör oss alla.

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Årnes, Vice President, Health & Safety, tfn +47 979 73 935, e-post: rune.arnes@ahlstrom-munksjo.com

Jaakko Anttila, Senior Vice President, Production, Pulp Business, tfn +358 50 406 0614, e-post: jaakko.anttila@metsagroup.com


Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.