Ahlstrom-Munksjö mukana lasten tulevaisuutta tukevassa Ahlström Collective Impact -hankkeessa yhteistyössä Suomen UNICEFin kanssa

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 19.8.2020 klo 10.00 

Ahlström Collective Impact on Ahlstrom-Munksjön, Ahlström Capitalin, Antti Ahlströmin Perillisten, Destian, Glastonin ja Eva Ahlströmin säätiön yhteiskuntavastuuhanke. Hankkeen tarkoituksena on aikaansaada muutosta luomalla lapsille parempaa tulevaisuutta yhteistyössä Suomen UNICEFin kanssa. 

Eva Ahlströmin säätiön vuonna 2020 käynnistämä Ahlström Collective Impact on uudentyyppinen yhteistyömalli Suomen UNICEFin ja mukana olevien organisaatioiden välillä. Se tähtää strategisiin investointeihin, jotka tukevat valikoitujen Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden  
toteutumista. 

Ahlstrom-Munksjölle yhteistyö mahdollistaa uuden ja tehokkaan tavan saada aikaan muutosta luomalla uusia tapoja edistää tasa-arvoa ja kestävää kehitystä, ja näin auttaa ratkaisemaan yhteiskuntamme suurimpia haasteita. 

Vuonna 2020 yhteistyöhanke keskittyy lasten COVID-19-kriisiapuun. Lapset ovat pandemian näkymättömiä uhreja, sillä koronaviruksella on sekä lyhyt- että pitkäaikaisia vaikutuksia lasten terveyteen, hyvinvointiin ja kehitykseen ympäri maailman. UNICEF auttaa näissä haasteissa tukemalla hallituksia ympäri maailman, jotta jokaiselle lapselle saataisiin taattua perusterveydenhuolto ja koulutus. 

“Muuttaaksemme yhteiskuntaa meidän täytyy toimia yhdessä. Ahlström Collective Impact on kansainvälinen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on saada aikaan muutosta yhteistyössä. Visionamme on parempi maailma tuleville sukupolville. Mielestämme yksityisen sektorin on aika nähdä tuki UNICEFin kaltaisille järjestöille investointeina eikä hyväntekeväisyytenä. Olen siksi erittäin ylpeä ja innostunut saadessani Ahlstrom-Munksjön ja muut Ahlström-verkoston yritykset etulinjassa mukaan tähän ainutlaatuiseen hankkeeseen”, sanoo Maria Ahlström-Bondestam, Eva Ahlströmin säätiön perustajajäsen ja puheenjohtaja.  

Ahlstrom-Munksjön henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Tarja Takko kertoo: ”Ahlstrom-Munksjö on erittäin sitoutunut kestävään kehitykseen ja olemme integroineet kestävän kehityksen periaatteita koko arvoketjuumme. Kestävällä kehityksellä on tärkeä rooli liiketoiminnassamme, joka nojaa kestävän kehityksen tuotteisiin ja innovatiivisiin kuitupohjaisiin ratkaisuihin. Kestävä kehitys on myös yksi kuudesta kulttuurimme kulmakivestä. Ahlstrom-Munksjö kunnioittaa suuresti ihmisoikeuksia, ja Ahlström Collective Impactin ja UNICEFin kanssa voimme hyödyntää yhteistä pitkäaikaista sitoutumistamme globaalissa mittakaavassa ja viedä samalla omaa strategista lahjoitusohjelmaamme eteenpäin.” 

”Olemme erittäin iloisia tästä uudesta yhteistyömallista. Yksityisellä sektorilla on valtava merkitys YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ahlström Collective Impact tuo yhteen suomalaisia yrityksiä edistämään vastuullisuutta ja parempaa huomista. Hanke on hieno osoitus uudesta, innovatiivisesta ajattelusta, jota tarvitaan juuri tässä ajassa. Toivomme, että hanke innostaisi myös muita yrityksiä niin Suomessa kuin globaalistikin”, sanoo Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola. 

Lue lisää Ahlström Collective Impact –hankkeesta: https://ahlstromcollectiveimpact.com/   

Lisätietoa: 

Tarja Takko, Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja, Ahlstrom-Munksjö, +358 50 443 3682 

Johan Lindh, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Ahlstrom-Munksjö, +358 10 888 4994 


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.