Ahlstrom-Munksjö deltar i Ahlström Collective Impact -initiativet och investerar i en bättre framtid för barn genom en ny samarbetsmodell med UNICEF Finland

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE, 19 augusti 2020 kl. 10.00 (EEST) 

Ahlström Collective Impact är ett initiativ för socialt ansvar drivet av Ahlstrom-Munksjö, Ahlström Capital, Antti Ahlström Perilliset, Destia, Glaston och Eva Ahlström Foundation. Ahlström Collective Impact strävar efter att skapa förändringar genom att investera i en bättre framtid för barn i samarbete med UNICEF Finland. 

Ahlström Collective Impact är en ny typ av samarbetsmodell mellan de deltagande organisationerna och UNICEF Finland. Ahlström Collective Impact initierades år 2020 av Eva Ahlströms stiftelse med syftet att göra riktade strategiska investeringar som stöder förverkligandet av utvalda globala mål för hållbar utveckling. 

För Ahlstrom-Munksjö är samarbetet ett innovativt och effektivt sätt att påverka och uppnå förändring genom nytänkande kring jämlikhet och hållbarhet, och lösa några av de mest angelägna utmaningarna i samhället. 

År 2020 fokuserar Ahlström Collective Impact på att stödja COVID-19 krishjälp till barn, de dolda offren av pandemin. Coronavirus-pandemin har både kort- och långsiktiga effekter på hälsa, välbefinnande och utveckling av barn. UNICEF hanterar dessa utmaningar genom att stödja regeringar över hela världen i sina ansträngningar för att säkerställa grundläggande vård och utbildning för varje barn. 

”För att förändra samhället måste vi agera tillsammans. Ahlström Collective Impact är ett internationellt samarbetsinitiativ med syfte att inspirera till en gemensam vision om en bättre värld för kommande generationer. Vi anser att det är dags för den privata sektorn att se stöd till organisationer som UNICEF som en investering - inte som välgörenhet. Jag är därför mycket stolt över att se Ahlstrom-Munksjö och de övriga bolagen i Ahlströms nätverk som föregångare i det här unika initiativet”, säger Maria Ahlström-Bondestam, medgrundare och styrelseordförande för Eva Ahlströms Stiftelse. 

Tarja Takko, EVP People and Safety på Ahlstrom-Munksjö kommenterar: ”Ahlstrom-Munksjö är engagerad i hållbarhet och har integrerat hållbara metoder i hela sin värdekedja. Det har en betydande roll i vår verksamhet och bygger på hållbara och innovativa fiberbaserade lösningar. Dessutom är det en hörnsten i vår företagskultur. Företaget är starkt engagerat i att respektera de högsta standarderna för mänskliga rättigheter, och med Ahlström Collective Impact och UNICEF utnyttjar vi vårt långsiktiga och globala åtagande samtidigt som vi tar Ahlstrom-Munksjös strategiska välgörenhets- och donationsprogram vidare.” 

"Vi är oerhört glada över det här nya, kollektiva sättet att samarbeta”, säger Marja-Riitta Ketola, UNICEF Finlands generalsekreterare, och fortsätter, "den privata sektorn har en enorm roll i genomförandet av målen för hållbar utveckling. Ahlström Collective Impact för samman finska företag för att samarbeta för hållbarhet och en bättre framtid för barnen. Ahlström Collective Impact är ett fint exempel på nytt tänkande som behövs i dessa tider. Vi hoppas att detta partnerskap kommer att inspirera andra också på global nivå. ” 

Läs mer om initiativet Ahlström Collective Impact: https://ahlstromcollectiveimpact.com/  

Vidare information: 

Tarja Takko, EVP People and Safety på Ahlstrom-Munksjö, tel. +358 50 443 3682 

Johan Lindh, Vice President, Group Communications and Investor Relations på Ahlstrom-Munksjö, tel. +358 10 888 4994 


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com