Ahlstrom päivittää 2012 tulevaisuuden näkymänsä yhtiökokouksen hyväksyttyä Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.11.2012 klo 14.50

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, päivittää vuoden 2012 tulevaisuuden näkymänsä liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta johtuen yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä hyväksyä Label and Processing -liiketoiminta-alueen jakautumisen.

Yhtiökokous hyväksyi tänään Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toimintoja (LP Europe) koskevan jakautumisen sekä Brasilian toimintoja (Coated Specialities) koskevan jakautumisen jakautumissuunnitelmien mukaisesti. Tämän seurauksena Label and Processing -liiketoiminta-alue luokitellaan omistajille jaettavaksi omaisuuseräksi ja sen tulos raportoidaan osiossa lopetetut toiminnot vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteessa.

Ahlstromin markkinanäkemys pysyy muuttumattomana. Tulevaisuuden näkymien päivitys johtuu pelkästään yhtiökokouksen päätöksestä hyväksyä Label and Processing -liiketoiminta-alueen jakautuminen.

Ahlstrom arvioi nyt liikevaihdon jatkuvista liiketoiminnoista olevan 960 - 1 040 miljoonaa euroa ja liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä olevan 22 - 32 miljoonaa euroa vuonna 2012. Yhtiön aikaisemman näkemyksen mukaan, mikä sisälsi Label and Processing -liiketoiminta-alueen, liikevaihdon arvioitiin olevan 1 550 - 1 630 miljoonaa euroa ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä 48 - 58 miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen kustannusrakenne sisältää ne kustannukset, jotka historiallisesti on kirjattu lopetettuihin toimintoihin silta osin kun ne jäävät osaksi Ahlstromia jakautumisen jälkeen.

Ahlstrom ilmoitti aiemmin tässä kuussa pyrkivänsä mukauttamaan yhtiön kulut ja rakenteen sopivanlaajuisiksi vastaamaan Label and Processing liiketoimintojen jakautumisen jälkeistä tilannetta. Ahlstrom pyrkii saavuttamaan 15 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt niiden kulujen lisäksi, jotka siirtyvät Munksjölle vuoden kuluessa yritysjärjestelyn toteutumisesta.

Lisätietoja:
Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin pro forma -liikevaihto oli noin 1 miljardia euroa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.

Rajoitusteksti
Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.