Ahlstrom Oyj 2012: Strateginen muutos etenee; tulos edelleen heikko

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.1.2013 klo 12.00

Tilinpäätöstiedote

Jatkuvat toiminnot loka-joulukuu 2012 verrattuna loka-joulukuuhun 2011

 • Liikevaihto oli 240,1 miljoonaa euroa (242,8 milj. euroa). 

 • Liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa (-3,4 milj. euroa).  

 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -5,0 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). 

 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä -2,1 (0,2). 

 • Voitto ennen veroja -8,2 miljoonaa euroa (-9,5 milj. euroa).  

 • Osakekohtainen tulos oli -0,23 euroa (-0,15 euroa). 


Loka-joulukuu 2012 lyhyesti

 • Heikko kannattavuus johtui myyntimäärien laskusta kaikilla päämarkkinoilla, epäsuotuisasta myyntivalikoimasta sekä markkinatilanteesta aiheutuneiden tuotantoseisokkien lisäyksistä, joilla hallittiin varastotasoja.  

 • Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Label and Processing -liiketoiminta-alueen eriyttämisen ja yhdistymisen Munksjö AB:n kanssa. Uudesta yhtiöstä tulee  yksi maailman johtavista erikoispaperien valmistajista. Yritysjärjestelyn ensimmäisen vaiheen odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. On kuitenkin mahdollista, että ensimmäinen vaihe saadaan päätökseen vasta vuoden 2013 toisella neljänneksellä. 

 • Yhtiö ilmoitti kulujen sopeuttamisohjelmasta, jolla pyritään saavuttamaan 15 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Kuluja sopeutetaan  vastaamaan yhtiön tulevaa kokoa ja laajuutta Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen jälkeen.   

 • Ahlstrom uudisti organisaatiotaan vahvistaakseen asiakaslähtöisyyttään ja tukeakseen kasvua. Filtration-liiketoiminta-alue jaettiin kahdeksi erilliseksi segmentiksi: Advanced Filtration ja Transportation Filtration. 


Jatkuvat toiminnot tammi-joulukuu 2012 verrattuna tammi-joulukuuhun 2011

 • Liikevaihto 1 010,8 miljoonaa euroa (1 025,8 milj. euroa). 

 • Liikevoitto 18,6 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa).  

 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 17,9 miljoonaa euroa (29,6 milj. euroa). 

 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 1,8 (2,9). 

 • Voitto ennen veroja oli -5,7 miljoonaa euroa (-22,3 milj. euroa).  

 • Osakekohtainen tulos -0,43 euroa (-0,59 euroa). 


Ehdotus osingonjaoksi

 • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,63 euroa osakkeelta.  


Näkymät vuodelle 2013

 • Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan  980-1 140 miljoonaa euroa. Liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 2-5 % liikevaihdosta.  


Jan Lång, toimitusjohtaja

- Tuloksemme neljännellä vuosineljänneksellä ja suurimman osan vuodesta oli selkeästi pettymys, sillä myynti jäi odotuksistamme. Kysynnän vaihtelu edellyttää joustavampaa ja herkempää kustannusrakennetta kuin meillä tällä hetkellä on.

- Olemme strategiamme mukaisesti luoneet kasvua globaalien avainasiakkaidemme kanssa. Jatkamme ponnistelujamme, jotta voimme jatkossa vastata paremmin pienempien asiakkaiden tarpeisiin.

- Meillä on käynnissä merkittävä liiketoimintaportfolionmuutos Label and Processing -liiketoiminnon eriyttämisen myötä. Olen vakuuttunut siitä, että tarkempi fokus, vahvempi asiakaskeskeisyytemme ja parantuneet valmiutemme tuovat meidät takaisin kannattavan kasvun polulle.

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. euroa 10-12/
2012
10-12/
2011
Muutos, % 1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos, %
Liikevaihto 240,1 242,8 -1,1 1 010,8 1 025,8 -1,5
Liikevoitto/-tappio 0,1 -3,4 18,6 2,1
Liikevoitto, % 0,0 -1,4 1,8 0,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -5,0 0,5 17,9 29,6 -39,5
Liikevoitto, % -2,1 0,2 1,8 2,9
Tulos ennen veroja -8,2 -9,5 13,5 -5,7 -22,3 74,5
Kauden tulos -9,8 -5,8 -68,2 -15,9 -22,1 28,2
Osakekohtainen tulos -0,23 -0,15 -0,43 -0,59
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -2,1 -2,6 1,6 -0,0
Investoinnit 26,1 25,6 2,2 74,1 49,8 48,7
Henkilöstö kauden lopussa 3 829 3 918 -2,3 3 829 3 918 -2,3

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö ei muuttunut merkittävästi neljännellä vuosineljänneksellä, jolloin kysyntä jatkui vaimeana ja volatiliteetti lisääntyi. Maantieteellisesti katsoen kysyntä Euroopassa oli edelleen heikkoa, ja Pohjois-Amerikassa kysyntä hidastui tarkastelujakson aikana. Joitakin elpymisen merkkejä oli nähtävissä Aasian markkinoilla ja varsinkin Kiinassa. Varastotasot toimitusketjussa supistuivat katsauskauden loppua kohti kaikilla Ahlstromin päämarkkina-alueilla.

Building and Energy -liiketoiminta-alueella lattiamateriaalien, tapettien ja tapettimateriaalien kysyntä pysyi vakaana Euroopassa. Kiinan tapettimateriaalimarkkinat näyttivät jonkin verran piristyvän aiemman laskun jälkeen. Tuulivoimateollisuuden käyttämien erikoislujitteiden kysyntä heikkeni.

Filtration-liiketoiminta-alueella kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien markkinat heikkenivät Pohjois-Amerikassa neljännellä vuosineljänneksellä. Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntä jatkui vaimeana Euroopassa. Esimerkiksi autojen ensirekisteröinnit Euroopassa laskivat noin 10 % neljännellä vuosineljänneksellä. Ahlstromin erikoissuodatinmateriaalien markkinat vahvistuivat edelleen etenkin kaasuturbiini- ja bioteknologian alan suodattimien osalta.

Food and Medical -liiketoiminta-alueella teippimateriaalien, elintarviketeollisuuden pakkausmateriaalien ja juomateollisuuden materiaalien (esim. teepussit) markkinatilanne oli tarkastelujaksolla edelleen heikko, kun taas terveydenhuollon materiaalien kysyntä jatkui vakaana.

Sellun markkinahinnat nousivat jonkin verran neljännellä vuosineljänneksellä, mutta synteettisten kuitujen, kuten polypropeenin ja polyesterin, hinnat pysyivät vakaina. Kemikaalien hinnat jatkoivat yleisesti laskuaan. Ahlstrom käyttää tuotannossaan esimerkiksi lateksia, titaanidioksidia, tärkkelystä ja savea. Maakaasun hinnat laskivat Euroopassa, kun taas Pohjois-Amerikassa kehitys pysyi vakaana.    

Lopetetut toiminnot

Label and Processing -liiketoiminta-alueen ja Munksjö AB:n yhdistäminen

Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 27.11.2012 Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen ja yhdistämisen Munksjö AB:n kanssa yhdeksi maailman johtavaksi erikoispaperien valmistajaksi kahdella osittaisjakautumisella, joista toinen koskee Euroopan Label and Processing -toimintoja (LP Europe) ja toinen Brasiliaa (Coated Specialties). Uuden yhtiön nimeksi tulee Munksjö Oyj ja sen osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinkiin.

Label and Processing -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa.

Euroopan komission kilpailuviranomainen on saanut Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan ja Munksjö AB:n suunniteltua yhdistymistä koskevan ensimmäisen vaiheen tutkimuksen päätökseen. Komissio totesi, että kilpailuvaikutuksia koskeva tutkimus etenee laajempaan toiseen vaiheeseen esikyllästettyjen koristepaperien sekä hiomapaperin pohjamateriaalien osalta. Komissiolla on aikaa 29.4.2013 saakka tehdä lopullinen päätös siitä, haittaisiko suunniteltu yhdistyminen merkittävästi kilpailua Euroopan talousalueella (ETA) tai sen merkittävässä osassa.

Ahlstrom ja Munksjö AB jatkavat toimintaa tiiviissä yhteistyössä komission kanssa edistääkseen asian mahdollisimman nopeaa käsittelyä komissiossa. Tavoitteena on, että Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toimintojen jakautuminen sekä siihen liittyvät muut suunnitellun yritysjärjestelyn ensimmäisen vaiheen toimenpiteet saataisiin päätökseen vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana. On kuitenkin mahdollista, että yritysjärjestelyn ensimmäinen vaihe saadaan päätökseen vasta vuoden 2013 toisella neljänneksellä.

Home and Personal -liiketoiminta-alueen myynti

Ahlstromin aiempi pyyhkimistuotteiden Home and Personal -liiketoiminta siirrettiin Suominen Yhtymälle 31.10.2011. Kuten 27.9.2012 ilmoitettiin, Brasilian pyyhkimistuotteiden siirtyminen Suominen Oyj:lle on lykkääntynyt. Ahlstrom oli aiemmin arvioinut siirron tapahtuvan vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Kaikki toimintojen edellyttämät Brasilian säännösten mukaiset luvat kilpailuviranomaisten vaatimien lupien lisäksi on saatu. Osapuolet neuvottelevat ehdoista, kuten koko 170 miljoonan euron kauppahinnasta jäljellä olevan 25 miljoonan euron rahoittamisesta, ennen kuin kaupasta tulee lopullinen. Tarkoituksena on siirtää Brasilian toiminnot Suomiselle mahdollisimman pian.

Home and Personal -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa 31.10.2011 saakka. Toistaiseksi Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian liiketoiminnat raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa.

Lopetettujen toimintojen tulos

Lopetettujen toimintojen tulos loka-joulukuussa 2012 oli 7,5 miljoonaa euroa (9,1 milj. euron tappio). Vuoden 2011 neljännen neljänneksen luku sisältää kaikki Home and Personal -liiketoiminnot 31.10.2011 asti, mutta vuoden 2012 neljännen neljänneksen luku sisältää liiketoiminnoista vain Brasilian osuuden. Vuoden 2011 luku sisältää käypään arvoon arvostamiseen liittyvän arvonalentumistappion sekä toimintojen myyntikuluina 4,9 miljoonaa euroa verojen jälkeen liittyen Home and Personal -liiketoiminta-alueen myyntiin.

Lopetettujen toimintojen voitto tammi-joulukuussa 2012 oli 15,1 miljoonaa euroa (10,2 milj. euroa tappiota). Vuoden 2011 luku sisältää kaikki Home and Personal -liiketoiminnot 31.10.2011 asti, mutta vuoden 2012 neljännen neljänneksen luku sisältää niistä vain Brasilian osuuden. Vuoden 2011 luku sisältää käypään arvoon arvostamiseen liittyvän arvonalentumistappion sekä toimintojen myyntikuluina 23,4 miljoonaa euroa verojen jälkeen liittyen Home and Personal -liiketoiminta-alueen myyntiin.

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä tappio loka-joulukuulta 2012 oli 2,3 miljoonaa euroa (14,8 milj. euron tappio). Osakekohtainen tulos huomioiden oman pääoman ehtoisen lainan korot oli -0,07 euroa (-0,34 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -1,7 % (-9,6 %).

Lopetetut toiminnot sisältävä tappio tammi-joulukuulta 2012 oli 0,7 miljoonaa euroa (32,2 milj. euron tappio). Osakekohtainen tulos huomioiden oman pääoman ehtoisen lainan korot oli -0,10 euroa (-0,81 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -0,1 % (-4,9 %).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ahlstrom julkisti 17.1.2013 ennakkotietoja vuoden 2012 liikevaihdosta ja liikevoitosta jatkuvien toimintojen osalta ilman kertaluonteisia eriä. Liikevaihto vastasi Ahlstromin marraskuussa 2012 esittämää arviota. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli yhtiön aiempaa arviota alempi, mikä johtui vuoden loppua kohden heikenneestä myyntivalikoimasta ja pienentyneistä myyntimääristä kaikilla päämarkkinoilla. Myös tuotantoseisokkeja oli vuoden viimeisellä neljänneksellä odotettua enemmän.

Ehdotus voitonjaosta

Ahlstrom pyrkii maksamaan osinkoa vähintään kolmanneksen operatiivisten investointien jälkeisestä nettorahavirrasta, laskettuna kolmen vuoden rullaavana keskiarvona. Kolmen vuoden rullaavaa keskiarvoa käytetään mahdollisimman vakaan osingonmaksun aikaansaamiseksi. Operatiivisia investointeja ovat muun muassa ylläpitoon, kustannusten pienentämiseen ja tehokkuuteen liittyvät investoinnit.

Ahlstrom Oyj:n taseessa 31.12.2012 olevat jakokelpoiset varat olivat 526 131 945,20 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa 0,63 euroa osakkeelta edellä mainittujen osingonjakoperiaatteiden mukaisesti.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 3.4.2013. Yhtiön osakkeiden määrä 31.12.2012 oli 46 670 608, minkä perusteella osinkoina voidaan jakaa enintään 29 402 483 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 10.4.2013.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että 75 000 euroa varataan lahjoituksiin hallituksen harkinnan mukaisesti.

Tulevaisuuden näkymät

Vuodesta 2013 lähtien, Ahlstrom esittää edelleen tulevaisuuden näkymänsä liikevaihdon osalta euromääräisenä vaihteluvälinä. Liikevoiton osalta tulevaisuuden näkymät annetaan jatkossa liikevaihdon prosenttiosuuden vaihteluvälinä eikä euromääräisenä vaihteluvälinä kuten aiemmin.

Vuonna 2013 liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan 980-1 140 miljoonaa euroa. Liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 2-5 % liikevaihdosta.

Investointien jatkuvista toiminnoista ilman yritysostoja arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 75 miljoonaa euroa (74,1 milj. euroa vuonna 2012). Arvioon sisältyvät jo vuosina 2011 ja 2012 ilmoitetut investoinnit, kuten Kiinan Binzhoussa sijaitseva tapettimateriaalien tuotantolinja ja suodatinmateriaalien valmistuskapasiteetin lisääminen Italian Torinossa.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen epävarmat. Euroopan talouskehityksen hidastuminen voi pitkittyä, kun ehdotetut julkisten menojen leikkaukset ja veronkorotukset sekä korkeat työttömyysluvut vähentävät käytettävissä olevia tuloja. Viimeaikaiset tiedot Yhdysvaltain talouskehityksestä ovat edelleen ristiriitaisia. Aasiassa varsinkin Kiinan talous on osoittanut elpymisen merkkejä.  

Hidastunut talouskasvu tai jopa markkinoiden tilapäinen taantuminen merkitsevät riskiä Ahlstromin kannattavuudelle. Se voi supistaa myyntimääriä ja pakottaa Ahlstromin lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa puolestaan heikentää kannattavuutta. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus, vaihtelun lisääntyminen tärkeimmillä markkinoillamme ja näkymien heilahtelut vaikeuttavat kehityksen ennustamista.

Ahlstrom on viime vuosien aikana aloittanut erityisesti Kiinassa investointeja, jotka ovat nyt tai lähitulevaisuudessa käynnistysvaiheessa. Näiden tuotantolinjojen kaupallistamiset voivat vaikuttaa kielteisesti yhtiön taloudelliseen tulokseen.  

Yhtiön pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. Joidenkin Ahlstromin keskeisten raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkeina ja vaihdelleet.

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, myyntihintojen pitäminen nykytasolla voi vaikeutua ja nykyisen kannattavuustason säilyttäminen voi vaarantua, vaikka raaka-aineiden hinnat samalla laskisivat.

*   *   *

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom on siirtynyt Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tilinpäätöstiedotteensa. Yhtiön tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.

Lisätiedot
Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. +358 (0)10 888 4700
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. +358 (0)10 888 4768

Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät yhtiön vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tänään 31.1.2013 klo 14.00. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa (Unioninkatu 20). Kokoustila ilmoitetaan sisääntuloaulan opastusnäytöllä.  

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Parvi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 31.1.2013 klo 16.00. Konferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 6937 9543 Suomessa tai +44 (0)20 7136 2050 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 2482850.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) dioineen on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne verkkolähetyksestä on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitykseen liittyviin dioihin.

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla 31.1.2013 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2012. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2012.

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.