Ahlstrom Oyj:n arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2013 klo 08.45

Ahlstrom Oyj on saanut Vimpu Intressenter Ab:ltä 13.2.2013 päivätyn ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta.

Ilmoituksen mukaan Vimpu Intressenterin omistusosuus on 13.2.2013 noussut yli 10 prosenttiin (1/10) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista. Vimpu Intressenterin omistuksessa on nyt 4 695 000 Ahlstrom Oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,06 %:n osuutta yhtiön koko osakekannasta ja äänioikeuksista.

Ahlstrom Oyj:n osakepääoma koostuu 46 670 608 osakkeesta, joilla kaikilla on yksi ääni.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.