Ahlstrom Oyj:n arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.06.2013 klo 17.50

Ahlstrom Oyj on saanut Ahlström Capital Oy:ltä 27.6.2013 päivätyn arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta.
Ilmoituksen mukaan Ahlström Capital Oy on 27.6.2013 allekirjoittanut Antti Ahlström Perilliset Oy:tä koskevan jakautumissuunnitelman. Jakautumisen rekisteröinnin arvioituna toteutumispäivänä 30.12.2013 Antti Ahlström Perilliset Oy:n omistamat 4 674 802 Ahlstrom Oyj:n osaketta, mikä vastaa yhteensä 10,02 % Ahlstrom Oyj:n koko osakekannasta ja äänioikeuksista, siirtyvät Ahlström Capital Oy:lle. Ilmoituksen mukaan Ahlström Capital Oy:n omistusosuus Ahlstrom Oyj:ssä nousee jakautumisen toteutuessa yli yhden kahdeskymmenesosan (yli 5 %) ja yli yhden kymmenesosan (yli 10 %).
Ahlstrom Oyj:n osakepääoma koostuu 46 670 608 osakkeesta, joilla kaikilla on yksi ääni.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.