Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.06.2013 klo 09.00

Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminnot Euroopassa (LP Europe) siirtyivät Munksjö Oyj:lle osittaisjakautumisessa, joka merkittiin kaupparekisteriin 27.5.2013. Suomen tuloverotuksessa osa Ahlstrom Oyj:n osakkeiden hankintamenosta jaetaan jakautumisvastikkeena saatujen Munksjö Oyj:n osakkeiden hankintamenoksi. Hankintamenoa käytetään laskettaessa osakkeiden luovutuksesta syntyvää luovutusvoittoa ja/tai -tappiota verotuksessa Suomessa.

Jakautumisessa saadun Munksjö Oyj:n osakkeen ja Ahlstrom Oyj:n osakkeen pörssikurssin perusteella määriteltyjen käypien arvojen suhde ei eroa olennaisesti jakautumisessa siirtyneen LP Europe -liiketoiminnan nettovarojen suhteesta Ahlstrom Oyj:n kokonaisnettovaroihin. Sen vuoksi hankintameno jaetaan jakautumisessa siirtyneiden ja Ahlstrom Oyj:n kokonaisnettovarojen suhteen perusteella. LP Europe -jakautumisessa siirtyneet nettovarat olivat 11,3 % kokonaisnettovaroista.

Ennen LP Europe -jakautumispäivää omistettujen Ahlstrom Oyj:n osakkeiden perusteella osakkeenomistaja sai neljällä omistamallaan Ahlstrom Oyj:n osakkeella yhden Munksjö Oyj:n osakkeen. Jokaisen Ahlstrom Oyj:n osakkeen hankintamenosta siirtyy 11,3 % 0,25 Munksjö Oyj:n osaketta kohden hankintamenoksi.

Esimerkki: jos Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistaja on hankkinut neljä Ahlstrom Oyj:n osaketta yhteensä hintaan 40 euroa (10 euroa/osake), niin yhden LP Europe -jakautumisessa saadun Munksjö Oyj:n hankintamenoksi tulee 4,52 euroa (= 11,3 % * 40 euroa). Näiden neljän Ahlstrom Oyj:n osakkeen hankintamenoksi jää jakautumisen jälkeen tällöin yhteensä 35,48 euroa eli 8,87 euroa/osake.

Tämä ei koske Suomen ulkopuolella asuvia Ahlstromin osakkeenomistajia. Niitä osakkeenomistajia, jotka ovat verovelvollisia muualla kuin Suomessa kehotetaan ottamaan yhteyttä omaan veroneuvonantajaansa tai paikalliseen verotoimistoon koskien hankintamenon jakamista verotuksessa.

Lisätietoja:

Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.