Ahlstrom ja Munksjö toteuttavat Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen ja Munksjön yhdistymisen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.11.2013 klo 17.30

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

Ahlstrom Oyj (Ahlstrom) ja Munksjö Oyj (Munksjö) toteuttavat Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian toimintojen (Coated Specialties) ja Munksjön yhdistymisen. Ahlstromin ja Munksjön hallitusten odotetaan muodollisesti päättävän Coated Specialties -jakautumisen täytäntöönpanosta 29.11.2013 ja ilmoittavan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 2.12.2013.

Jakautuminen on viimeinen vaihe järjestelyssä, jossa Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta ja Munksjö AB yhdistetään.

Osana Coated Specialties- jakautumisen täytäntöönpanoa Ahlstrom ja Munksjö ovat sopineet, että Ahlstrom vastaa Jacareissa Brasiliassa olevan kiinteistön erottamisprosessista sekä kiinteistön siirtämisestä Munksjölle. Osapuolet ovat myös sopineet korvausjärjestelystä, jolla katetaan mahdolliset taloudelliset seuraamukset siinä tapauksessa, ettei kiinteistön siirtoa voitaisi toteuttaa.

Jakautumisen yhteydessä Ahlstromin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,265 Munksjön uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstromin osaketta kohden. Jakautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden määrä määräytyy Ahlstromin osakkeenomistuksen perusteella ottaen huomioon kaikki kaupat, jotka on tehty, vaikkakaan ei selvitetty, sen päivän loppuun mennessä, jolloin Ahlstromin ja Munksjön hallitukset ovat päättäneet jakautumisen täytäntöönpanosta. Tämän päivän arvioidaan olevan 29.11.2013.

Arviolta 12 363 370 uutta Munksjön osaketta annetaan jakautumisvastikkeena Ahlstromin osakkeenomistajille Coated Specialties -jakautumisessa. Mikäli Ahlstromin osakkeenomistajan jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Jakautumisvastiketta ei anneta Ahlstromin hallussa olevista omista osakkeista.

Ahlstromin osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena annettavien Munksjön uusien osakkeiden odotetaan olevan rekisteröity kaupparekisteriin 2.12.2013. Uudet Munksjön osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.