Ahlstrom julkaisee carve-out taloudellisia tietoja Label and Processing -liiketoiminnasta

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.5.2013 klo 18.17

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

 

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, julkaisee carve-out taloudellisia tietoja Label and Processing -liiketoiminnoista Euroopassa ja Brasiliassa vuodelta 2012 sekä vuoden 2013 ensimmäiseltä neljännekseltä.

Nämä aiemmin julkaisemattomat tiedot sisältyvät Munksjö Oyj:n rekisteröintiasiakirjasta sekä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä koostuvaan listalleottoesitteeseen, joka liittyy Munksjö Oyj:n osakkeiden listaamiseen Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan Euroopan toimintojen yhdistyessä Munksjö AB:n kanssa.

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen listalleottoesite sekä sen englanninkielinen käännös on saatavilla Ahlstromin verkkosivuilla osoitteessa http://www.ahlstrom.com/fi/munksjoyrityskauppasekä Munksjö Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.munksjo.com viimeistään 20.5.2013.

Munksjö Oyj jätti 13.5.2013 listalleottohakemuksen Helsingin pörssille (NASDAQ OMX Helsinki Oy) yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin pörssilistalle. Kaupankäynnin Munksjön osakkeilla arvioidaan alkavan perjantaina 7.6.2013 kaupankäyntitunnuksella MUNK1, mikäli järjestelyn toteutus Euroopassa on saatu päätökseen.

Ahlstrom tiedotti 28.8.2012 yhtiön ja EQT:n välisestä transaktiosta, jossa Ahlstromin Label and Processing - liiketoiminta ja Munksjö AB yhdistettäisiin. Transaktion vaiheisiin sisältyy Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan (LP Europe) ja Brasilian toimintojen (Coated Specialties) eriyttäminen Ahlstromista kahdella osittaisjakautumisella uuteen Suomessa tätä transaktiota varten perustettuun yhtiöön, Munksjö Oyj:hin. Jakautumisten yhteydessä Ahlstromin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena Munksjön uusia osakkeita.

Järjestely Euroopan liiketoimintojen osalta arvioidaan saatavan päätökseen viimeistään 27.5.2013, mikäli asiaan liittyvät kilpailuviranomaisten hyväksynnät esimerkiksi Euroopan komissiolta ja Brasiliasta saadaan ennen tätä. Brasilian osalta järjestelyn arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2013 toisella puoliskolla.

Esite sisältää seuraavia aikaisemmin julkistamattomia tietoja Ahlstromista (tässä tiedotteessa käytetyt termit on määritelty esitteessä).

Carve-out taloudelliset tiedot

Esite sisältää Ahlstromin konsernitilinpäätöksistä johdettuja carve-out taloudellisia tietoja siirtyviin Euroopan ja Brasilian Label and Processing -liiketoiminta-alueisiin liittyen. Nämä carve-out taloudelliset tiedot on laadittu IFRS:n mukaisesti huomioiden LP Europen ja Coated Specialtiesin carve-out tilinpäätösten liitetiedoissa esitetyt periaatteet, joiden mukaisesti LP Europelle ja Coated Specialtiesille kuuluvat varat, velat ja rahavirrat on määritetty. Esitteessä julkistettavat carve-out taloudelliset tiedot sisältävät seuraavaa:

1. LP Europen tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot 31.3.2013 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta;

2. LP Europen tilintarkastetun carve-out tilinpäätöksen 31.12.2012 päättyneeltä vuodelta;

3. Coated Specialtiesin tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot 31.3.2013 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta;

4. Coated Specialtiesin tilintarkastetun carve-out tilinpäätöksen 31.12.2012 päättyneeltä vuodelta.

Liite 1 ja 2: LP Europen carve-out taloudelliset tiedot.

Liite 3 ja 4: Coated Specialtiesin carve-out taloudelliset tiedot.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Rajoitusteksti
Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.


Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt.