Ahlstrom julkaisee historialliset taloudelliset tiedot ilman Label and Processing -liiketoimintaa

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.1.2013 klo 9.00

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, julkaisee historialliset vertailukelpoiset taloudelliset segmenttitiedot vuoden 2011 ja tammi-syyskuun 2012 jatkuvien toimintojen osalta.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 27.11.2012 Label and Processing -liiketoimintaa koskevan jakautumiset Euroopassa (LP Europe) sekä Brasiliassa (Coated Specialities). Tämän seurauksena liiketoiminta luokitellaan omistajille jaettavaksi omaisuuseräksi ja sen tulos raportoidaan osiossa lopetetut toiminnot.

Historialliset vertailukelpoiset taloustiedot jatkuvien toimintojen osalta ovat tämä tiedotteen liitteenä PDF-muodossa. Avainluvut on esitetty alla olevassa taulukossa.

Tuloslaskelma 2011 2011 2012 2012 2012 2012
Milj. euroa Q4 Q1-Q4 Q1 Q2 Q3 Q1-Q3
Jatkuvat toiminnot
LIIKEVAIHTO 242,8 1025,8 260,3 261,6 248,8 770,8
 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -212,7 -896,6 -219,4 -225,6 -210,1 -655,1
Bruttokate 30,1 129,2 40,9 36,0 38,8 115,7
Liikevoitto/tappio -3,4 2,1 9,9 3,2 5,5 18,6
Liikevoitto/tappio % -1,4 % 0,2 % 3,8% 1,2 % 2,2 % 2,4 %
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,5 29,6 9,8 6,6 6,6 22,9
Liikevoitto / -tappio -% ilman kertaluonteisia eriä 0,2 % 2,9 % 3,8 % 2,5 % 2,6 % 3,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut -4,5 -20,4 -4,1 -4,7 -4,7 -13,6
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten tuloksesta -1,6 -4,0 0,0 -1,7 -0,8 -2,5
Voitto / tappio ennen veroja -9,5 -22,3 5,8 -3,2 0,0 2,5
           
Tuloverot 3,7 0,2 -1,9 2,9 -5,5 1,6
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista -5,8 -22,1 3,8 -3,7 -6,2 -6,1
ROCE % jatkuvat toiminnot -2,6 % 0,0 % 5,1 % 0,8% 2,6 % 2,9 %
EPS (sisältäen lopetetut toiminnot) -0,34 -0,81 0,14 -0,05 -0,14 -0,04

Vuoden 2011 ja 2012 luvut jatkuvien toimintojen osalta on esitetty ilman Label and Processing ("LP") sekä Home and Personal ("HP") -liiketoimintoja. Merkittävin osa HP -liiketoiminnosta myyntiin Suominen Oyj:lle vuonna 2011.

Jatkuvat toiminnot on esitetty tavalla, joka kuvaa liiketoimintaa, organisaatiota sekä liikevaihtoa ja kustannusrakennetta suunnitellun Munksjö-yritysjärjestelyn jälkeen (LP Europe sekä Coated Specialties  -liiketoimintojen eriyttäminen). Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen kustannusrakenne on mukautettu kuluilla, jotka on perinteisesti allokoitu LP Europe ja Coated Specialties -liiketoiminnoille ja jotka jäävät Ahlstromille jakautumisten jälkeen. Jatkuvat toiminnot kantavat myös pääosin nettorahoituskulut.

Myös nettorahoituskulut Ahlstrom ilmoitti 19.11.2012 pyrkivänsä sopeuttamaan kustannusrakenteensa ja saavuttamaan 15 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt vuoden kuluessa yritysjärjestelyn toteutumisesta.

Historialliset luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne eroavat jonkin verran 19.11.2012 julkaistuista pro forma luvuista. Pro forma luvut sisälsivät joitain pro forma -oikaisuja, jotka toteutuvat joko yritysjärjestelyn toteutumisen yhteydessä tai sen jälkeen. Tällä on vaikusta myös joihinkin yhtiön sisäisiin eliminointeihin.   

Lisätietoja:

Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768


Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin pro forma -liikevaihto oli noin 1 miljardia euroa.  Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.