Ahlstrom laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.09.2013 klo 15.15

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, laskee liikkeeseen euron miljoonan euron hybridilainan, eli oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan.

Lainan vuotuinen kuponkikorko on 7,875 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 2. lokakuuta 2013.

Hybridilaina ylimerkittiin noin kolminkertaisesti ja myytiin lähes 80 sijoittajalle. Hyvästä kysynnästä johtuen lainan määrää nostettiin 100 miljoonaan euroon alun perin tavoitellusta 80 miljoonasta eurosta.  

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.  

Koordinaattorina ja järjestäjänä transaktiossa toimii Nordea Markets sekä järjestäjänä Pohjola Markets. Ahlstromin oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Rajoitusteksti
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan hybridilainan takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa Liikkeeseenlaskijan hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. Ahlstromillä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Ahlstromin liikkeessä olevaa hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä uutta lainaa tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.