Ahlstrom saattaa Label and Processing -liiketoimintojensa ja Munksjö AB:n yhdistymisen Euroopassa päätökseen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.5.2013 klo 13.00

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, on tänään saattanut päätökseen Ahlstromin Label and Processing -liiketoimintojen ja Munksjö AB:n yhdistymisen ensimmäisen vaiheen (LP Europe Toteutuminen). Yhdistymisestä syntyy uusi globaali johtava korkealaatuisten erikoispaperien valmistaja.

Järjestelyn toisen vaiheen, Brasilian Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumisen, odotetaan toteutuvan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla.

"Järjestelyn perustelut ovat edelleen vahvat: Ahlstrom voi keskittää voimavaransa alueille, joissa näemme houkuttelevimmat kasvumahdollisuudet. Toisaalta Label and Processing -liiketoimintaa voidaan kehittää eteenpäin osana uutta johtavaa erikoispaperien valmistajaa", Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång sanoo.

LP Europe Toteutumisen täytäntöönpano

Munksjö Oyj:n ja Ahlstrom Oyj:n hallitukset ovat tänään päättäneet toteuttaa Ahlstromin Label and Processing -liiketoimintojen jakautumisen Euroopassa ja ilmoittaa sen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 27.5.2013.

Jakautumisvastikkeena Ahlstromin osakkeenomistajille annettavien osakkeiden lukumäärä määräytyy tänään kaupankäynnin päättymisen jälkeen.

Munksjö Oyj:n hallitus on myös tänään osana LP Europe Toteutumista päättänyt laskea liikkeeseen 14 865 357 Munksjön uutta osaketta yhteisarvoltaan noin 128,5 miljoonaa euroa Ahlstromille, Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l.:lle (EQT), Munksjö AB:lle, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle. Ahlstromin osuus osakeannista on määrältään 78,5 miljoonaa euroa, joka oikeuttaa 9 081 171 osakkeeseen Munksjö Oyj:ssä.

Lisäksi Munksjö Oyj on tänään osana LP Europe Toteutumista päättänyt laskea liikkeeseen uusia osakkeita Munksjö AB:n osakkeenomistajille sitä vastaan, että nämä siirtävät kaikki Munksjö AB:n osakkeensa Munksjö Oyj:lle (osakevaihto).

Munksjö Oyj:n omistus

Ahlstromin osakkeenomistajille LP Europe jakautumisen jakautumisvastikkeena sekä muissa osakeanneissa annettavat Munksjön liikkeeseen laskemat uudet osakkeet odotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin 27.5.2013. Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. (EQT) tulee omistamaan noin 32,1 prosenttia ja Ahlstrom Oyj noin 23,4 prosenttia Munksjö Oyj:n osakkeista ja äänistä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

Ahlstromin osakkeenomistajien omistus

Ahlstromin osakkeenomistajien omistus Munksjö Oyj:ssä määräytyy ottaen huomioon kaikki tämän päivän loppuun mennessä tehdyt kaupat.Tämän päivän jälkeen Ahlstromin osakkeet eivät oikeuta osakkeisiin Munksjö Oyj:ssä LP Europe -jakautumisen vastikkeena.

LP Europe Jakautumisen yhteydessä Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,25 Munksjö Oyj:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstrom Oyj:n osaketta kohden (eli vaihtosuhde on 4:1). Mikäli osakkeenomistajan LP Europe jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. LP Europe jakautumisvastiketta ei anneta Ahlstrom Oyj:n hallussa olevista omista osakkeista.

Uudet Munksjön osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Prosessi ei vaadi mitään toimenpiteitä Ahlstromin osakkeenomistajilta. Kaupankäynnin Munksjön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 7.6.2013.

Seuraavat vaiheet

Järjestelyn toisen vaiheen eli Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian toimintojen jakautumisen (Coated Specialties) odotetaan toteutuvan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Coated Specialties -jakautumisen toteutumisen yhteydessä Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,265 Munksjö Oyj:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstrom Oyj:n osaketta kohden. Mikäli osakkeenomistajan Coated Specialties -jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Coated Specialties -jakautumisvastiketta ei anneta Ahlstrom Oyj:n hallussa olevista omista osakkeista.

Ahlstrom järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen 4.7.2013 päättämään Brasilian Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumissuunnitelmasta. Nykyinen yhtiökokouksen hyväksyntä tälle jakautumiselle umpeutuu 27.5.2013.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Rajoitusteksti
Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.