Ahlstrom sitoutunut lisäinvestointiin uudessa Munksjössä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.5.2013 klo 18.00

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

Ahlstrom Oyj on tänään allekirjoittanut Munksjö AB:n pääomistajan EQT:n kanssa muutossopimuksen liittyen suunniteltuun Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan yhdistämiseen Munksjö AB:n kanssa. Yhdistymisestä syntyvä uusi yhtiö on maailman johtava erikoispaperien valmistaja. Muutossopimuksessa sovitaan lisäsijoituksista Munksjö Oyj:n pääomaan sekä nettovelka-asemat Label and Processing Euroopan liiketoiminnan ja Munksjö AB:n osalta 31.3.2013. Tämän lisäksi sopimus sisältää sitoumukset, jotka Ahlstrom ja Munksjö AB ovat tehneet Euroopan komissiolle, jotta sen toteamat kilpailuvaikutuksiin liittyvät asiat hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepaperien osalta saadaan ratkaistua.

Vahvistaakseen Munksjö Oyj:n tasetta ja Euroopan komissiolle tehdystä muutosehdotuksesta johtuen osapuolet ovat sopineet noin 28,5 miljoonan euron pääomasijoituksesta Munksjö Oyj:hin aiemmin sovitun 100 miljoonan euron pääomasijoitusten lisäksi. Ahlstrom, EQT ja Munksjö AB:n osakkeenomistajat tekevät sijoitukset Munksjö AB:n kautta. Ahlstrom on sitoutunut lisäämään alkuperäistä sitoumustaan 16,0 miljoonaa euroa yhteensä 78,5 miljoonaan euroon ja EQT 1,0 miljoonaa euroa 13,5 miljoonaan euroon merkitsemällä lisää uusia Munksjö Oyj:n osakkeita. Munksjö AB:n osakkeenomistajien lisäsitoumukset ovat yhteensä 11,5 miljoonaa euroa.

Label and Processingin Euroopan liiketoiminnan nettovelkaan 31.3.2013 perustuen Ahlstromille maksetaan 151,5 miljoonaan euroa liittyen nettovelkojen siirtoon Munksjö Oyj:lle samanaikaisesti kun järjestely Euroopan liiketoimintojen osalta saadaan päätökseen. Tämän lisäksi Munksjö AB:n osakkeenomistajat saavat Munksjön nettovelan 31.3.2013 perusteella 11,5 miljoonan euron hyvityksen, jonka he aikovat käyttää pääomasijoitukseen Munksjö Oyj:hin kuten on kerrottu ylempänä.

Johtuen sitoumuksista, jotka Ahlstrom ja Munksjö ovat toimittaneet Euroopan komissiolle, osapuolet ovat sopineet että Ahlstrom hankkii takaisin 48 miljoonalla eurolla kaikki Ahlstrom Osnabrück GmbH osakkeet Saksassa Munksjö Oyj:ltä välittömästi kun järjestely on saatu päätökseen Euroopassa. Hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepaperien liiketoiminnot myydään myöhemmin kolmannelle osapuolelle.

Euroopan komissiolle tehdyt sitoumukset vaikuttavat järjestelyn arvioitujen synergiaetujen määrään noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä johtuen yhdistymisen arvioidaan tuovan noin 20-25 miljoonan euron synergiaedut kustannussäästöin ja tehokkuuden paranemisella vuosittain. Identifioiduista synergiaeduista 60 prosenttia arvioidaan saavutettavan ensimmäisen vuoden kuluessa Euroopan toimintojen jakautumisen toteuduttua ja loput seuraavien 2-3 vuoden kuluessa. Näiden etujen toteutumisesta arvioidaan koituvan yhteensä noin 10-15 miljoonan euron käteiskustannukset. Näistä kustannuksista 6 miljoonaa arvioidaan toteutuvan ensimmäisen vuoden kuluessa ja loput seuraavan kahden vuoden kuluessa. Synergiaetujen lisäksi arvioidaan saavutettavan noin 10-15 miljoonaan euron edestä lisäkustannussäästöjä.

Järjestely Euroopan liiketoimintojen osalta arvioidaan saatavan päätökseen viimeistään 27.5.2013, mikäli asiaan liittyvät kilpailuviranomaisten hyväksynnät esimerkiksi Euroopan komissiolta saadaan ennen tätä.  

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Rajoitusteksti
Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.


Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt.