Ahlstrom toteuttaa vuoden 2009 hybridilainan osittaisen takaisinoston

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.9.2013 klo 10.15

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, toteuttaa vuonna 2009 liikkeeseen lasketun oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan eli hybridilainan (ISIN: FI4000006929) osittaisen takaisinoston. Yhtiö ostaa takaisin yhteensä 45 500 000 euron nimellisarvosta velkakirjoja käteisellä, mikä vastaa 56,9 prosenttia vuonna 2009 liikkeeseen lasketusta 80 miljoonasta eurosta.

Yhtiö toteuttaa kaikki velkakirjan haltijoiden takaisinostotarjouksen hyväksynnät ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Takaisinostotarjoukseen liittyvät kaupat toteutetaan 101 prosentin hintaan. Hintaan lisätään kertyneet korot kaupanselvityspäivään 2.10.2013 asti.

Takaisinoston toteutumisen jälkeen Ahlstromilla on kaksi liikkeeseen laskettua hybridilainaa. Vuonna 2009 liikkeeseen lasketun hybridilainan koko on takaisinostotarjouksen toteuttamisen jälkeen 34 500 000 euroa ja yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin 25.11.2013. Uuden, 19.9.2013 ilmoitetun, liikkeeseen laskettavan hybridilainan koko on 100 miljoonaa euroa, ja yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin lokakuussa 2017.

Nordea Markets toimii agenttina ja pääjärjestäjänä takaisinostossa.Ahlstromin oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Rajoitusteksti
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan hybridilainan takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa Liikkeeseenlaskijan hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. Ahlstromillä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Ahlstromin liikkeessä olevaa hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä uutta lainaa tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.