Ahlstrom vastaanotti Euroopan komissiolta lausunnon Label and Processing -liiketoiminnan ja Munksjön suunnitellusta yhdistymisestä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.2.2013 klo 9.45

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

Ahlstrom ja Munksjö ovat tänään vastaanottaneet Euroopan komission kilpailuviranomaiselta väitetiedoksiannon (statement of objections). Lausunto koskee Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan ja Munksjön suunnitellun yhdistymisen kilpailuvaikutuksia hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepaperien osalta.

Ahlstrom ja Munksjö toimivat tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission kanssa, jotta komission toteamat kilpailuvaikutuksiin liittyvät asiat saadaan ratkaistua. Mahdollisista lisäehdoista ei ole vielä tehty lopullista päätöstä. Mikäli tarvetta ilmenee, yhtiö tiedottaa myöhemmin mahdollisten lisäehtojen vaikutuksista aiemmin määriteltyihin synergioihin.

Komission kanssa käytävien neuvotteluiden vuoksi Ahlstrom arvioi nyt, että yhtiön Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toimintojen jakautuminen sekä siihen liittyvät muut suunnitellun yritysjärjestelyn ensimmäisen vaiheen toimenpiteet saataisiin päätökseen vuoden 2013 toisella neljänneksellä aiemmin arvioidun ensimmäisen neljänneksen sijaan. Brasilian toimintojen osalta yhtiö arvioi, että jakautuminen saadaan edelleen päätökseen vuoden 2013 toisella neljänneksellä.

Euroopan komissio käynnisti hiomapaperin pohjamateriaaleja ja esikyllästettyjä koristepapereita koskevan tutkimuksen toisen vaiheen joulukuussa 2012. Tutkimuksen myötä komissio tekee lopullisen päätöksen siitä, haittaisiko suunniteltu yhdistyminen merkittävästi kilpailua Euroopan talousalueella (ETA), tai sen merkittävässä osassa.  

Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 27.11.2012 Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toimintoja sekä Brasilian toimintoja koskevan jakautumisen jakautumissuunnitelmien mukaisesti.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Rajoitusteksti
Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.


Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt