Ahlstromin Label and Processing -liiketoimintojen jakautuminen Brasiliassa rekisteröity kaupparekisteriin

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.12.2013 klo 9.00

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, ilmoittaa, että Ahlstromin Label and Processing -liiketoimintojen jakautuminen Brasiliassa (Coated Specialties) on tänään rekisteröity kaupparekisteriin.

Ahlstromin osakkeenomistajille on jakautumisessa annettu yhteensä 12 291 991  Munksjön uutta osaketta jakautumisvastikkeena.

Jakautuminen on viimeinen vaihe järjestelyssä, jossa Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta ja Munksjö AB yhdistetään.

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme saaneet vietyä päätökseen tämän merkittävän hankeen. Voimme nyt suunnata kaikki voimavaramme kuluvan vuoden aikana rakennetun Ahlstromin uuden kasvustrategian toteuttamiseen. Ensisijaisena tavoitteenamme on parantaa kannattavuutta sekä etsiä ja voittaa uutta liiketoimintaa nyt luodulta pohjalta," kommentoi Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång.

Uudet Munksjön osakkeet odotetaan rekisteröitävän osakkeenomistajien arvo-osuustileille tänään 2.12.2013. Tästä päivästä alkaen Ahlstromin osakkeet eivät oikeuta osakkeisiin Munksjö Oyj:ssä Coated Specialties -jakautumisen vastikkeena. Kaupankäynti jakautumisvastikkeena saatavilla Munksjön osakkeilla Helsingin pörssissä alkaa tänään.

Alkuperäisen Ahlstromin Label and Processing- liiketoimintaa ja Munksjö AB:ta koskevan yhdistymissopimuksen pohjalta Ahlstrom ja Munksjö ovat sopineet tiettyjen toimittajarahoitusjärjestelyiden vaikutuksista yritysjärjestelyyn.  Osapuolet ovat sopineet, että lopullisena suorituksena Ahlstrom maksaa 9,5 miljoonaa euroa Munksjö Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Huomautus
Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.