Ahlstromin Label and Processing -liiketoimintojen jakautuminen Euroopassa rekisteröity kaupparekisteriin

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.5.2013 klo 8.30

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, ilmoittaa, että Ahlstromin Label and Processing -liiketoimintojen jakautuminen Euroopassa (LP Europe) on tänään rekisteröity kaupparekisteriin. Ahlstromin osakkeenomistajille on LP Europe jakautumisessa annettu yhteensä 11 597 326 Munksjön uutta osaketta jakautumisvastikkeena.

Munksjö Oyj:n kaikkien osakkeiden kokonaismäärä  kaupparekisterissä maanantaiaamuna on yhteensä 38 769 590.

Järjestelyn toisen vaiheen, Brasilian Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumisen, odotetaan toteutuvan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla.

·         Ahlstrom jatkaa keskittymistä korkealaatuisiin kuitumateriaaleihin, jotka puhdistavat ilmaa ja nesteitä, suojaavat ihmisiä, sekä tuovat erilaisia pintoja ja rakenteita asiakkaiden tuotteisiin.

·         Järjestelyn jälkeen Ahlstromin osakkeenomistajat omistavat kahden globaalin, omilla aloillaan johtavan pörssiyhtiön osakkeita.

·         Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan liikevaihto Euroopassa oli 562,5 miljoonaa euroa vuonna 2012. Neljä tehdasta ja noin 1 000 henkilöä siirtyy Munksjön palvelukseen.

·         Heti järjestelyn toteutumisen jälkeen Ahlstrom hankkii takaisin Osnabrückin toiminnot Saksassa. Liiketoiminnot liittyen tapettimateriaaleihin jäävät Ahlstromille, kun taas esikyllästetyt koristepaperit sekä hiomapaperien pohjamateriaalit myydään kolmannelle osapuolelle Euroopan komissiolle tehtyjen sitoumusten mukaisesti. 

·         Ahlstrom Oyj:stä tulee Munksjö Oyj:n merkittävä osakkeenomistaja 23,4 prosentin omistusosuudella yhdistymisen toteuduttua Euroopassa. Jakautumisen toteuduttua Brasiliassa Ahlstromin osakeomistus Munksjössä on 17,8 %.

"Järjestelyn perustelut ovat edelleen vahvat: Ahlstrom voi keskittää voimavaransa alueille, joissa näemme houkuttelevimmat kasvumahdollisuudet. Toisaalta Label and Processing -liiketoimintaa voidaan kehittää eteenpäin osana uutta johtavaa erikoispaperien valmistajaa", Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång sanoo.

"Keskitämme toimintamme korkealaatuisiin kuitupohjaisiin materiaaleihin. Olemme edistyneet hyvin uusien tuotteiden kehittämisessä. Käytämme hyväksi tätä parantunutta tuotekehitysosaamistamme, jotta saamme markkinoille entistä nopeammin ainutlaatuisia tuotteita, jotka auttavat asiakkaitamme erottumaan kilpailijoistaan."

"Ensisijainen tavoitteemme on kannattavuuden parantaminen, ja samalla haemme kasvua nyt luodulta tuotekehityspohjalta. Työstämme strategiaohjelmaamme parhaillaan ja kerromme asiasta enemmän kesälomien jälkeen", Lång kertoo.

Ahlstromin ja Munksjön osakkeenomistajien omistus

Tästä päivästä alkaen Ahlstromin osakkeet eivät oikeuta osakkeisiin Munksjö Oyj:ssä LP Europe -jakautumisen vastikkeena.

LP Europe Jakautumisen yhteydessä Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,25 Munksjö Oyj:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstrom Oyj:n osaketta kohden (eli vaihtosuhde on 4:1). Mikäli osakkeenomistajan LP Europe -jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. LP Europe -jakautumisvastiketta ei anneta Ahlstrom Oyj:n hallussa olevista omista osakkeista.

Seuraava vaihe

Järjestelyn toisen vaiheen eli Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian toimintojen jakautumisen (Coated Specialties) odotetaan toteutuvan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Coated Specialties -jakautumisen toteutumisen yhteydessä Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,265 Munksjö Oyj:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstrom Oyj:n osaketta kohden. Mikäli osakkeenomistajan Coated Specialties -jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Coated Specialties -jakautumisvastiketta ei anneta Ahlstrom Oyj:n hallussa olevista omista osakkeista.

Ahlstrom järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen 4.7.2013 päättämään Brasilian Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumissuunnitelmasta. Nykyinen yhtiökokouksen hyväksyntä tälle jakautumiselle umpeutuu 27.5.2013.

Jakautumiseen tarvittavat luvat kilpailuviranomaisilta on jo saatu.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Rajoitusteksti
Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.