Ahlstromin hallitus allekirjoittaa uuden jakautumissuunnitelman liittyen Coated Specialties -liiketoimintaan Brasiliassa

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.5.2013 klo 18.17

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

Ahlstrom Oyj:n hallitus on tänään allekirjoittanut uuden jakautumissuunnitelman liittyen Coated Specialties -liiketoimintaan Brasiliassa ja mitätöinyt aiemman jakautumissuunnitelman. Uuden suunnitelman nojalla kaikki Ahlstrom-konsernin Coated Specialties -liiketoimintaan Brasiliassa kuuluvat varat ja velat siirretään Munksjö Oyj:hin osittaisjakautumisen kautta. Tämä osittaisjakautuminen on osa prosessia, jonka myötä Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan ja Munksjö AB:n yhdistyminen voidaan saattaa päätökseen.  

Uuden jakautumissuunnitelman allekirjoittaminen ja edellisen mitätöinti ovat tarpeellisia, sillä Ahlstrom ja Munksjö eivät onnistu saamaan kaikkia tarvittavia viranomaislupia ennen 27.5.2013, jolloin Ahlstromin ylimääräiseltä yhtiökokoukselta marraskuussa 2012 saatu hyväksyntä osittaisjakautumiselle raukeaa. Kuten aiemmin on ilmoitettu, Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian toimintojen jakautumisen arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2013 toisella puoliskolla.Ahlstrom julkaisee myöhemmin tässä kuussa kutsun uuteen ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jonka hyväksyntä tarvitaan jakautumissuunnitelmaan.

Coated Specialties -liiketoiminnan uusi jakautumissuunnitelma on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä. Se sisältää tietoa Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajille annettavasta jakautumisvastikkeesta, jakautumisen täytäntöönpanon arvioidusta ajankohdasta, jakautuvan yhtiön varojen ja velkojen jakamisesta vastaanottavalle yhtiölle sekä jakautumisen toteuttamisen ehdoista.

Munksjö Oyj julkistaa osittaisjakautumisten vastaanottavana yhtiönä jakautumisessa tarjottavia osakkeita koskevan esitteen noin viikkoa ennen Ahlstromin ylimääräistä yhtiökokousta..

11.9.2012 allekirjoitettu jakautumissuunnitelma liittyen Label and Processing -liiketoimintaan Euroopassa on riippuvainen muun muassa Euroopan komission kilpailuviranomaisten hyväksynnästä. EU:n komission päätöstä odotetaan lähiviikkoina, minkä seurauksena tämän jakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan viimeistään 27.5.2013.

Nämä kaksi jakautumista ovat osa Ahlstromin ja EQT:n välistä 28.8.2012 julkistettua järjestelyä, jonka myötä Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta ja Munksjö AB yhdistetään.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Rajoitusteksti
Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.


Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt.