Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013: Liikevaihto ja kannattavuus paranivat hieman

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.8.2012 klo 9.00

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksesta. Tammi-kesäkuun 2013 täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi

Jatkuvat toiminnot huhti-kesäkuu 2013 verrattuna huhti-kesäkuuhun 2012:

 • Liikevaihto oli 265,0 miljoonaa euroa (261,6 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,9 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 3,0 (2,8).
 • Tulos ennen veroja oli -3,5 miljoonaa euroa (-3,3 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,12 euroa (-0,11 euroa).

Huhti-kesäkuu 2013 lyhyesti

 • Liikevaihto ja kannattavuus paranivat vertailujaksoon verrattuna.
 • Ahlstrom toteutti ensimmäisen vaiheen Label and Processing -liiketoiminnan yhdistämisprosessista Munksjö AB:n kanssa Euroopassa. Yhdistämisen jälkeen Munksjö Oyj on maailman johtava erikoispaperien valmistaja, ja yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssissä). Järjestelyn toisen vaiheen, Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumisen Brasiliassa, odotetaan toteutuvan vuoden 2013 toisella puoliskolla.
 • Yhtiö toi markkinoille lisää uusia tuotteita, kuten Ahlstrom Captimax(TM) -tuotteen. Se on uusihuippuluokan polttoaineen suodatinmateriaali henkilöautoihin, raskaisiin hyötyajoneuvoihin ja maastoajoneuvoihin.

Jatkuvat toiminnot tammi-kesäkuu 2013 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2012:

 • Liikevaihto oli 520,3 miljoonaa euroa (521,9 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 14,7 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 14,4 miljoonaa euroa (17,9 milj. euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 2,8 (3,4).
 • Tulos ennen veroja oli 0,1 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (-0,06 euroa).

Näkymät vuodelle 2013

 • Ahlstrom pitää ennallaan 31.1.2013 julkaisemansa tulevaisuuden näkymät. Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan 980-1 140 miljoonaa euroa. Liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 2-5 prosenttia liikevaihdosta.

Jan Lång, toimitusjohtaja

- Liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä paranivat hieman vertailukaudelta, mutta emme vielä päässeet asettamiimme tavoitteisiin huolimatta merkittävistä yrityksistä tuoteportfoliomme uudelleen järjestelyssä sekä toimintatapojemme uudistamisessa. Parantaaksemme kilpailukykyämme olemme tänään julkistaneet sopeuttamisohjelman, jonka avulla tavoittelemme 35 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä seuraavan 18 kuukauden aikana. Meidän on kevennettävä kustannusrakennettamme, jotta se vastaisi liiketoimintamme kokoa nyt kun Label and Processing -liiketoiminnan jakautumien Euroopassa on toteutettu. Tämä valitettavasti vaikuttaa myös arviolta 350 ihmisen työsuhteisiin.

- Advanced Filtration -liiketoiminta-alue teki edelleen hyvää tulosta toisella neljänneksellä, ja viime lokakuussa ostetun Munktellin integrointi edistyy hyvin. Transportation Filtration -liiketoiminta-alueen kehitys oli vakaata, mutta kysyntä vaihteli yllättävästi Pohjois-Amerikassa huolimatta Yhdysvaltojen talouden jatkuneesta elpymisestä. Food and Medical -liiketoiminta-alueella organisaation muokkaus tehokkaamman toimeenpanon ja tuloksen mahdollistamiseksi on saatu päätökseen.   

- Voimme myös parantaa kannattavuutta vahvistamalla tuotekehitysprosessiamme ja tuomalla uusia erikoistuneita tuotteita nopeammin markkinoille. Meillä on tästä tältä vuodelta jo hyviä esimerkkejä, kuten esimerkiksi toisella neljänneksellä julkistettu Ahlstrom Captimax(TM).   

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. euroa Q2/2013 Q2/2012 Muutos, % Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 Muutos, %
Liikevaihto 265,0 261,6 1,3 520,3 521,9 -0,3
Liikevoitto 6,4 4,0 58,6 14,7 14,6 0,8
% liikevaihdosta 2,4 1,5   2,8 2,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,9 7,4 6,3 14,4 17,9 -19,9
% liikevaihdosta 3,0 2,8   2,8 3,4
Tulos ennen veroja -3,5 -3,3 -7,3 0,1 2,1 -97,3
Kauden tulos -4,9 -3,8 -30,6 -3,0 -0,2
Osakekohtainen tulos -0,12 -0,11   -0,09 -0,06
Sijoitetutun pääoman tuotto (ROCE), % 1,0 1,5   3,2 3,8
Liiketoiminnan nettorahavirta* 35,5 27,5 29,2 14,1 42,0 -66,6
Investoinnit 20,7 19,5 6,3 32,2 31,5 2,2
Henkilöstö kauden lopussa  3 781  3 869  -2,3 3 781  3 869 -2,3

*Sisältää lopetetut toiminnot

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö ei muuttunut olennaisesti toisella vuosineljänneksellä, kun kokonaiskysyntä Ahlstromin päämarkkina-alueilla jatkui vaimeana ja alueellisesti vaihtelevana. Maantieteellisesti katsoen kysyntä Euroopassa oli edelleen heikkoa erityisesti mantereen eteläosissa. Pohjois-Amerikan markkinoilla näkyi joitain myönteisiä merkkejä. Kasvu oli nopeinta Aasiassa.

Advanced Filtration -liiketoiminta-alueella kaasuturbiini-, laboratorio- ja bioteknologia- sekä vesisovelluksissa käytettävien suodatinmateriaalien markkinat vahvistuivat edelleen erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Building and Energy -liiketoiminnassa tuulivoimateollisuuden sovelluksien kysyntä heikkeni. Lattiamateriaalien kysyntä Euroopassa ja erityisesti Venäjällä pysyi hyvällä tasolla katsauskaudella. Tapettimateriaalien kysyntä Euroopassa ja Kiinassa pysyi vakaana. 

Food and Medical -liiketoiminnassa teippimateriaalien, elintarviketeollisuuden pakkausmateriaalien ja juomateollisuuden materiaalien (esim. teepussien) markkinat vahvistuivat Pohjois-Amerikassa, kun taas Euroopassa ja Aasiassa markkinat olivat katsauskaudella edelleen heikot. Terveydenhuollon materiaalien kysyntä heikkeni.

Transportation Filtration -liiketoiminnassa kuljetusteollisuuden, erityisesti raskaissa hyötyajoneuvoissa käytettävien suodatinmateriaalien markkinat Pohjois-Amerikassa vaihtelivat toisen vuosineljänneksen aikana. Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntä oli vakaata Euroopassa, vaikka alueen makrotalous kehittyi jähmeästi. Kysyntä kasvoi edelleen Aasiassa.

Sellun markkinahinnat vakiintuivat toisen vuosineljänneksen aikana, mutta hinnat nousivat vertailujaksoon verrattuna. Synteettisten kuitujen, kuten polyesterin ja viskoosin, hinnat pysyivät ennallaan tai laskivat, kun taas polypropeenin hinta nousi. Yleisesti kemikaalien hinnat pysyivät ennallaan tai laskivat, kun taas fenolihartsien kaltaisten nestemäisten liuottimien hinnat nousivat. Ahlstrom käyttää tuotannossaan esimerkiksi lateksia, titaanidioksidia, nestemäisiä liuottimia ja tärkkelystä. Maakaasun hinnat nousivat Euroopassa, kun taas Pohjois-Amerikassa kehitys pysyi vakaana.

Lopetetut toiminnot

Label and Processing -liiketoiminta-alueen ja Munksjö AB:n yhdistäminen

Ahlstrom toteutti 24.5.2013 ensimmäisen vaiheen prosessista, jossa sen Label and Processing -liiketoiminta Euroopassa yhdistetään Munksjö AB:hen. Yhdistämisen jälkeen Munksjö Oyj on yksi maailman johtavista erikoispaperien valmistajista.

Järjestelyn toisen vaiheen, Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumisen Brasiliassa, odotetaan toteutuvan vuoden 2013 toisen vuosipuoliskon aikana. Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 4.7.2013 Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumisen.

Label and Processing -liiketoiminta Euroopassa raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa 27.5.2013 asti. Coated Specialties -liiketoiminta Brasiliassa raportoidaan edelleen lopetetuissa toiminnoissa, kunnes järjestely on toteutettu sen osalta.

Ahlstrom on käynnistänyt myyntiprosessin hiomapaperin pohjamateriaalien ja esikyllästettyjen koristepaperien liiketoiminnan myymiseksi Osnabrückissa Saksassa kolmannelle osapuolelle Euroopan komission velvoittamalla tavalla. Nämä kaksi liiketoimintaa raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa. Myyntiprosessin odotetaan toteutuvan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lopetettujen toimintojen tulos

Lopetettujen toimintojen tulos huhti-kesäkuussa 2013 oli 66,7 milj. euroa (3,1 milj. euroa)  noin 90,6 milj. euron jakautumisen vaikutuksien jälkeen sisältäen myös jakautusmisvastikevelan kirjaamisen käypään arvoon sekä Munksjö Oyj:n osakkeiden arvonalentamiskirjauksen. Huhti-kesäkuun 2013 luku sisältää myös veroilla vähennetyn 30,9 milj. euron varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjatun arvonalennuksen ja myyntikulun, joka liittyy pääsääntöisesti Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumisen vaikutukseen Brasiliassa. Jakautumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla.

Label and Processing Euroopan toimintojen operatiivinen tulos sisältyi lopetettuihin toimintoihin 27.5.2013 asti. Coated Specialties -liiketoiminnan ja aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen operatiiviset tulokset sisältyvät koko katsauskauden lukuihin. Lisäksi kaksi Osnabrückissa sijaitsevaa tuotantolinjaa, jotka on tarkoitus myydä kolmannelle osapuolelle, on raportoitu lopetetuissa toiminnoissa. Kaikki operatiivista liiketoimintaa kuvaavat luvut on ilmoitettu ilman poistoja.

Lopetettujen toimintojen tulos tammi-kesäkuussa 2013 oli 72,7 miljoonaa euroa (7,7 milj. euroa).

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä voitto huhti-kesäkuulta 2013 oli 61,8 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa tappiota). Osakekohtainen tulos mukaan lukien oman pääoman ehtoisen lainan korot oli 1,31 euroa (0,04 euroa tappiota).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 60,0 prosenttia (-0,5 %).

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos tammi-kesäkuussa 2013 oli 69,7 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos mukaan lukien oman pääoman ehtoisen lainan korot oli 1,47 euroa (0,11 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 33,3 prosenttia (2,7 %).

Yllä mainitut luvut sisältävä edellisessä osiossa kerrotun jakautumisen vaikutuksen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kulujen sopeuttamisohjelma

Label and Processing -liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom käynnistää aiemmin tänään julkistetun sopeuttamisohjelman kustannusrakenteen sopeuttamiseksi vastaamaan yhtiön uutta kokoa ja laajuutta. Tavoitteena on keventää yhtiön kustannuspohjaa niin, että samalla säilytetään riittävät globaalit resurssit tärkeissä toiminnoissa. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 35 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2014 loppuun mennessä. Luku sisältää aiemmin ilmoitetun 15 milj. euron kustannusten alentamisen, joista noin 10 milj. euroa koostuu kustannuksista jotka siirtyvät Munksjö Oyj:lle. 

Kustannussäästöjä ohjelmasta oli 30.6.2013 mennessä saavutettu 1,4 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiö on kirjannut vähäisiä uudelleenjärjestelykustannuksia.

Kustannuksia säästetään sopeuttamalla toimintoja ja yleistä kustannuspohjaa maailmanlaajuisista palveluista. Ahlstrom kirjaa ohjelmasta kertaluonteisina kuluina noin 15 milj. euroa vuosien 2013-2014 aikana. Ohjelman arvioidaan vaikuttavan noin 350 henkilöön maailmanlaajuisesti.

Tulevaisuuden näkymät

Ahlstrom pitää ennallaan 31.1.2013 julkaisemansa näkymät. Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista vuonna 2013 arvioidaan olevan 980-1 140 miljoonaa euroa. Liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 2-5 prosenttia liikevaihdosta.

Investointien jatkuvista toiminnoista ilman yritysostoja arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 75 miljoonaa euroa (74,1 milj. euroa vuonna 2012). Arvioon sisältyvät jo vuosina 2011 ja 2012 ilmoitetut investoinnit, kuten Kiinan Binzhoussa sijaitseva tapettimateriaalien tuotantolinja ja suodatinmateriaalien valmistuskapasiteetin lisääminen Italian Torinossa.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen epävarmat ja vaikeasti ennakoitavat. Euroopan talouskehityksen hidastuminen voi pitkittyä, kun ehdotetut julkisten menojen leikkaukset ja veronkorotukset sekä ennätyksellisen korkeat työttömyysluvut vähentävät käytettävissä olevia tuloja. Yhdysvaltain taloudesta on saatu viime aikoina myönteisiä signaaleja, vaikka signaalit ovat edelleen vaihtelevia. Aasian ja erityisesti Kiinan talous saattaa kehittyä aiemmin ennakoitua hitaampaa tahtia.

Hidastunut talouskasvu tai jopa markkinoiden tilapäinen taantuminen merkitsevät riskiä Ahlstromin kannattavuudelle. Se voi supistaa myyntimääriä ja pakottaa Ahlstromin lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa puolestaan heikentää kannattavuutta. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus, vaihtelun lisääntyminen tärkeimmillä markkinoilla ja näkymien heilahtelut vaikeuttavat kehityksen ennustamista.

Ahlstrom on viime vuosina käynnistänyt investointiprojekteja erityisesti Kiinassa. Ne ovat käynnistysvaiheessa tai siirtyvät siihen lähikuukausina. Yhtiön taloudellinen suorituskyky voi heikentyä uusien tuotantolinjojen kaupallistamisen seurauksena.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. Joidenkin Ahlstromin keskeisten raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkealla tasolla ja vaihdelleet.

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, myyntihintojen pitäminen nykytasolla voi vaikeutua ja nykyisen kannattavuustason säilyttäminen voi vaarantua, vaikka raaka-aineiden hinnat samalla laskisivat.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com ja vuoden 2012 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön kotisivuilla.

*   *   *

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom on siirtynyt Finanssivalvonnan mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen. Yhtiön osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.

Lisätietoja

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. +358 (0)10 888 4700

Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. +358 (0)10 888 4768

Toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 7.8.2013 klo 10.00. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3C. 

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Parvi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 7.8.2013 klo 14.30. Konferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 2310 1620 Suomessa tai +44 (0)20 3427 1907 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 5023517.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) dioineen on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne konferenssista on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitykseen liittyviin dioihin.

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla 7.8.2013 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2013. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2013.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2013

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Torstai 24.10. 1.-24.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti Ahlstrom on korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys, joka tukee johtavia yrityksiä eri puolilla maailmaa toimimaan edelläkävijöinä omilla aloillaan. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalitekstiileissä, potilasvaatteissa, lääketieteellisissä testeissä, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintaa) oli miljardi euroa. Ahlstromin 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.