Esite liittyen Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen osittaisjakautumiseen on julkaistu

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.06.2013 klo 14.30

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.
Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt suomenkielisen tiivistelmän ja arvopaperiliitteen liittyen Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen (Coated Specialties) osittaisjakautumisen yhteydessä tarjottaviin Munksjö Oyj:n osakkeisiin. Tiivistelmä ja arvopaperiliite yhdessä 16.11.2012 julkaistun rekisteröintiasiakirjan kanssa muodostavat Munksjö Oyj:n jakautumisvastikkeena antamia osakkeita koskevan esitteen.

Osittaisjakautuminen on toinen vaihe järjestelyssä, jonka myötä Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alue ja Munksjö AB yhdistetään. Jakautumissuunnitelman mukaan kaikki Coated Specialties -liiketoimintaan Brasiliassa kuuluvat varat ja velat siirretään Munksjö Oyj:hin osittaisjakautumisen kautta. Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n ja hallitukset allekirjoittivat 13.5.2013 uuden jakautumissuunnitelman liittyen Coated Specialties -liiketoimintaan ja mitätöivät edellisen jakautumissuunnitelman. Edellinen jakautumissuunnitelma mitätöitiin, koska kaikkia tarvittavia viranomaislupia ei ehditty saada ennen kuin Ahlstromin ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 27.11.2012 saama hyväksyntä raukesi. Ahlstrom on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 4.7.2013 hyväksymään Coated Specialtiesin osittaisjakautumisen, joka odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä.

Esite sisältää seuraavia aikaisemmin julkistamattomia tietoja:

Koska kaupankäynti Munksjön osakkeilla on alkanut NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, pro forma -taloudellisissa tiedoissa Coated Specialties -liiketoiminnan luovutettavan vastikkeen alustava käypä arvo on päivitetty vastaamaan Munksjön osakkeen noteerattua hintaa 11.6.2013 (6,10 euroa). Tähän osakkeen hintaan perustuva luovutettavan vastikkeen alustava käypä arvo on 75,0 miljoonaa euroa, kun aikaisemmin esitetty alustava käypä arvo oli 112,4 miljoonaa euroa. Munksjö Oyj on kirjannut erotuksena 37,4 miljoonaa euroa liikearvon ja oman pääoman vähennykseksi. Coated Specialties -hankinnassa luovutettava lopullinen vastike perustuu Munksjön osakkeen noteerattuun hintaan hankintapäivänä, jolloin Coated Specialtiesia koskeva määräysvalta siirtyy Munksjölle, mistä johtuen luovutetun vastikkeen lopullinen arvo ja liikearvon määrä tulevat muuttumaan.

Suomenkielinen esite sekä sen epävirallinen englanninkielinen käännös ovat saatavilla Ahlstrom Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi viimeistään 1.7.2013.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Rajoitusteksti Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.
Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.