Euroopan komissio hyväksyy Ahlstromin Label and Processing -liiketoimintojen ja Munksjö AB:n yhdistymisen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.5.2013 klo 12.15

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, on tänään saanut Euroopan komission hyväksynnän yhtiön Label and Processing -liiketoimintojen ja Munksjö AB:n yhdistymiseen. Yhdistyminen tekee Munksjö Oyj:stä uuden maailman johtavan korkealaatuisten erikoispapereiden valmistajan.

EU:n hyväksynnän myötä Ahlstrom ja Munksjö aloittavat järjestelyn ensimmäisen vaiheen toteuttamisen, jonka yhteydessä Ahlstromin Label and Processingin Euroopan liiketoiminta (LP Europe) yhdistetään Munksjön kanssa. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan viimeistään 27.5.2013. Vastaava hyväksyntä Brasilian kilpailuviranomaiselta CADE:lta, on jo saatu.

Hyväksynnän ehtona on se, että Ahlstromin hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepapereiden tuotantolinjat Osnabrückissa Saksassa myydään kolmannelle osapuolelle. Ahlstrom on aloittanut myyntiprosessiin liittyvät valmistelut ja kartoittaa eri mahdollisuuksia myydä hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepapereiden liiketoiminnot.

Myyntiprosessi ei ole este järjestelyn ensimmäisen vaiheen toteuttamiselle, jonka myötä Ahlstromin Label and Processingin Euroopan liiketoiminta yhdistetään Munksjön kanssa 27.5.2013 mennessä. Ahlstromin osakkeenomistaja, joka omistaa Ahlstromin osakkeita tai on ostanut niitä tänään ennen kaupankäynnin päättymistä, saa uusia Munksjö Oyj:n osakkeita LP Europe Jakautumisen vastikkeena. 

Lisäksi Helsingin pörssi (NASDAQ OMX Helsinki Oy) on hyväksynyt Munksjö Oyj:n osakkeiden ottamisen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin pörssilistalle. Kaupankäynnin Munksjön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 7.6.2013.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Rajoitusteksti
Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.