Päivitys Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittämiseen Suomen tuloverotuksessa

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.12.2013 klo 11.20

Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminnot Brasiliassa (Coated Specialties) siirtyivät Munksjö Oyj:lle osittaisjakautumisessa, joka merkittiin kaupparekisteriin 2.12.2013. Suomen tuloverotuksessa osa Ahlstrom Oyj:n osakkeiden jäljellä olevasta hankintamenosta jaetaan Coated Specialties jakautumisessa jakautumisvastikkeena saatujen Munksjö Oyj:n osakkeiden hankintamenoksi. Hankintamenoa käytetään laskettaessa osakkeiden luovutuksesta syntyvää luovutusvoittoa ja/tai -tappiota verotuksessa Suomessa.

Coated Specialties jakautumisessa jakautumisvastikkeena saadun Munksjö Oyj:n osakkeen ja Ahlstrom Oyj:n osakkeen pörssikurssin perusteella määriteltyjen käypien arvojen suhde ei eroa olennaisesti jakautumisessa siirtyneen Coated Specialties -liiketoiminnan nettovarojen suhteesta Ahlstrom Oyj:n kokonaisnettovaroihin. Sen vuoksi Ahlstromin osakkeen hankintameno jaetaan jakautumisessa siirtyneiden ja Ahlstrom Oyj:n kokonaisnettovarojen suhteen perusteella. Coated Specialties -jakautumisessa siirtyneet nettovarat olivat 4,8 prosenttia kokonaisnettovaroista.

Ennen Coated Specialties -jakautumispäivää omistettujen Ahlstrom Oyj:n osakkeiden perusteella osakkeenomistaja sai yhdellä omistamallaan Ahlstrom Oyj:n osakkeella 0,265 Munksjö Oyj:n osaketta jakautumisvastikkeena. Jokaisen Ahlstrom Oyj:n osakkeen 27.5.2013 tapahtuneen LP Europe jakautumisen jälkeisestä hankintamenosta siirtyy 4,8 prosenttia hankintamenoksi 0,265 Munksjö Oyj:n osakkeelle.

Teoreettinen esimerkki:

Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajalle, joka on ennen (viimeistään 24.5.2013) kumpaakin tänä vuonna tapahtunutta jakautumista hankkinut 1 000 Ahlstrom Oyj:n osaketta yhteensä hintaan 10 000 euroa (10 euroa/osake), osakkeiden hankintameno on 27.5.2013 tapahtuneen LP Europe jakautumisen jälkeen 8 870 euroa. (1 130 euroa, eli 11,3 % osakkeiden alkuperäisestä hankintamenosta siirtyi LP Europe jakautumisessa saaduille 250:lle Munksjö Oyj:n osakkeille.)

Coated Specialties jakautumisessa tästä 8 870 euron hankintamenosta siirtyy 4,8 %, eli 425,76 euroa kyseisessä jakautumisessa saaduille 265:lle Munksjö Oyj:n osakkeelle. Tämä on 1,61 euroa yhtä saatua Munksjö Oyj:n osaketta kohden. Tuhannen Ahlstrom Oyj:n osakkeen hankintamenoksi jää molempien jakautumisten jälkeen tällöin yhteensä 8 444,24 euroa, eli 8,44 euroa osaketta kohden.

Tämä ei koske Suomen ulkopuolella asuvia Ahlstromin tai Munksjön osakkeenomistajia. Niitä osakkeenomistajia, jotka ovat verovelvollisia muualla kuin Suomessa kehotetaan ottamaan yhteyttä omaan veroneuvonantajaansa tai paikalliseen verotoimistoon koskien hankintamenon jakamista verotuksessa.

Lisätietoja:
Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.