Kaupankäynti Munksjö Oyj:n osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä tänään

Helsinki, Suomi, 2013-06-07 09:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 7.6.2013 klo. 9.15 CET

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN
KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Kaupankäynti Munksjö Oyj:n osakkeilla alkaa tänään Helsingin pörssissä (NASDAQ
OMX Helsinki Oy).

Listautuminen on osa elokuussa 2012 solmittua yhdistymissopimusta jonka
tarkoituksena on kahden osittaisjakautumisen kautta yhdistää Munksjö AB:n
liiketoiminnot ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnot Euroopassa ja
Brasiliassa Munksjö Oyj:hin. Yhdistymisen ensimmäisen vaihe saatettiin
päätökseen 27.5.2013 ja yhdistymisen toisen vaiheen odotetaan toteutuvan vuoden
2013 loppuun mennessä.

Munksjö Oyj:llä tulee yhdistymisen toisen vaiheen toteutumisen jälkeen olemaan
noin 3 000 työntekijää ja 15 tuotantolaitosta Euroopassa, Kiinassa ja
Brasiliassa. Munksjöllä on neljä liiketoiminta-aluetta; Decor, Release Liners
(aiemmin Release & Label), Graphics and Packaging ja Industrial Applications.
Yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet esitellään yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.munksjo.com.

"Munksjön erikoispaperit valmistetaan ja kehitetään läheisessä yhteistyössä
asiakkaidemme kanssa, jotta ne täyttävät asiakkaidemme vaatimukset laadun ja
toiminnallisuuden osalta. Yhdistyvillä liiketoiminnoilla on hyvä asema pitkän
aikavälin kilpailukyvyn turvaamiseen ja tarvittava osaaminen
erikoispaperituotteiden laajan tuotevalikoiman hallitsemiseen.

Yhdistyminen on luonnollinen askel strategiassamme keskittyä kasvuun
erikoispapereissa. Uusi Munksjö on yksi maailman johtavista
erikoispaperiyhtiöistä, ja sillä on vahva asema usealla kiinnostavalla
markkinasegmentillä. Vahvat markkina-asemamme tulevat jatkossakin pohjautumaan
asiakassuhteisiin, asiakastarpeiden ymmärtämiseen sekä erinomaiseen tekniseen
osaamiseen tuotannossa ja tuotekehityksessä. Odotan innolla työskentelyä
omistautuneen ja kokeneen johtoryhmämme sekä tuloshakuisen ja kansainvälisen
organisaatiomme kanssa.", sanoo Munksjön toimitusjohtaja Jan Åström.

Alla olevassa taulukossa on listattu ne Munksjön osakkeenomistajat, joiden
osakeomistus on viisi prosenttia tai yli*). Lisätietoja Munksjön suurimmista
osakkeenomistajista on saatavilla osoitteessa www.munksjo.com.

Nimi Osake- ja Osuus
äänimäärä osakkeista
ja
äänistä
Munksjö Luxembourg Holding S.á.r.l. **) 12 456 690 32,1 %
Ahlstrom Oyj 9 081 220 23,4 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 252 238 5,8 %
*) Taulukko on yhtiön laatima ja perustuu yksittäisiltä osakkeenomistajilta
saatuihin tietoihin sekä Euroclear Finland Oy:n osakerekisteriin. Tiedot
kuvaavat tilannetta 31.5.2013.
**) Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l.:n emoyhtiö on EQT:n EQT III-rahasto.

Yhtiön täydelliset pro forma taloudelliset tiedot on julkaistu yhtiön 20.5.2013
julkaistussa listalleottoesitteessä, joka on saatavilla Munksjö Oyj:n
verkkosivuilla.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Lisätietoja suomeksi:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät
missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa
myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden
tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act
of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom
Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio
rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista
Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5)
piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv)
henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote
liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i),
(ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot").
Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu
ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.