Munksjö ja Ahlstrom toteuttavat Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen ja Munksjön yhdistymisen

Helsinki, Suomi, 2013-11-25 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ,
PÖRSSITIEDOTE, 25.11.2013, klo. 16.30 CET

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN,
KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN,
UUTEEN-SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Munksjö Oyj (Munksjö) ja Ahlstrom Oyj (Ahlstrom)
ovat tänään sopineet Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian
toimintojen (Coated Specialties) ja Munksjön yhdistymisen toteuttamisesta.
Munksjön ja Ahlstromin hallitusten odotetaan muodollisesti päättävän Coated
Specialties -jakautumisen täytäntöönpanosta 29.11.2013 ja ilmoittavan
jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 2.12.2013.
Jakautuminen on viimeinen vaihe järjestelyssä, jossa Munksjö AB ja Ahlstromin
Label and Processing -liiketoiminta yhdistetään.

Osana Coated Specialties -jakautumisen
täytäntöönpanoa Munksjö ja Ahlstrom ovat sopineet, että Ahlstrom vastaa
Jacareissa Brasiliassa olevan kiinteistön
erottamisprosessista sekä kiinteistön siirtämisestä Munksjölle. Osapuolet ovat
myös sopineet järjestelystä, jossa Ahlstrom kattaa mahdolliset taloudelliset
vahingot siinä tapauksessa, ettei kiinteistön siirtoa voida toteuttaa.

Coated Specialties -jakautumisen yhteydessä
Ahlstromin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,265 Munksjön uutta
osaketta jokaista omistamaansa Ahlstromin osaketta kohden.
Jakautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden määrä määräytyy Ahlstromin
osakkeenomistuksen perusteella ottaen huomioon kaikki kaupat, jotka on tehty,
vaikkakaan ei selvitetty, sen päivän loppuun mennessä, jolloin Ahlstromin ja
Munksjön hallitukset ovat päättäneet jakautumisen täytäntöönpanosta. Tämän
päivän arvioidaan olevan 29.11.2013.

Arviolta 12 363 370 uutta Munksjön osaketta annetaan jakautumisvastikkeena
Ahlstromin osakkeenomistajille Coated Specialties -jakautumisessa. Mikäli
Ahlstromin osakkeenomistajan jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä
olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään
kokonaislukuun. Jakautumisvastiketta ei anneta Ahlstromin hallussa olevista
omista osakkeista.

Ahlstromin osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena annettavien Munksjön
uusien osakkeiden odotetaan olevan rekisteröity kaupparekisteriin 2.12.2013.
Uudet Munksjön osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan
oikeudet osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Lisätietoja Coated Specialties -jakautumisesta ja jakautumisvastikkeesta on
saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa
www.munksjo.com/investors.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh.
+46 10 250 1003

Lisätietoja suomeksi:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh.
+46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen
tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen
erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman
erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna
1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden
valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten
koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa,
tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön
globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys
muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää
osoitteessa www.munksjo.com.

Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää
Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan
erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai
Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa
muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai
ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta
tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien
myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja
Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa
Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei
tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys")
artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan
mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia,
johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki
tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä
"asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on
mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville.
Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön.