Munksjö ja Ahlstrom toteuttivat Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen ja Munksjön yhdistymisen

Helsinki, Suomi, 2013-11-29 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 29.11.2013 klo. 8.00 CET

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN
KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Munksjö Oyj:n (Munksjö) ja Ahlstrom Oyj:n (Ahlstrom) hallitukset ovat tänään
päättäneet toteuttaa Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian
toimintojen (Coated Specialties) jakautumisen ja ilmoittaa jakautumisen
täytäntöönpano rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 2.12.2013.

Jakautuminen on viimeinen vaihe järjestelyssä, jossa Munksjö AB ja Ahlstromin
Label and Processing -liiketoiminta yhdistetään.

Coated Specialties -jakautumisessa kaikki Coated Specialties -liiketoimintaan
kuuluvat varat ja velat siirretään Munksjö Oyj:hin Ahlstromin
osittaisjakautumisella. Coated Specialties -liiketoiminta Jacareissa,
Brasiliassa sisällytetään Munksjön Release Liners -liiketoiminta-alueeseen.

"Munksjön ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisen
toisen vaiheen toteuttamisen jälkeen meillä on vahvempi alusta kasvulle
erikoispapereissa. Kilpailukykymme tulee vahvistumaan ja yhtiön
kasvumahdollisuudet lisääntyvät sekä orgaanisesti että strategisesti.
Tuotantoalustamme laajenee Euroopasta ja Aasiasta Etelä-Amerikkaan", Munksjö
Oyj:n toimitusjohtaja Jan Åström sanoo.

Jakautumisen yhteydessä Ahlstromin osakkeenomistajat saavat
jakautumisvastikkeena 0,265 Munksjön uutta osaketta jokaista omistamaansa
Ahlstromin osaketta kohden. Mikäli Ahlstromin osakkeenomistajan
jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden
määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun.

Arviolta 12 292 084 uutta Munksjön osaketta annetaan jakautumisvastikkeena
Ahlstromin osakkeenomistajille. Jakautumisvastikkeena annettavien uusien
osakkeiden määrä määräytyy Ahlstromin osakkeenomistuksen perusteella ottaen
huomioon kaikki kaupat, jotka on tehty, vaikkakaan ei selvitetty, tämän päivän
loppuun mennessä.

Jakautumisvastiketta ei anneta Ahlstromin hallussa olevista omista osakkeista.
Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet
osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien, minkä odotetaan tapahtuvan
2.12.2013.

Munksjö Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen Helsingin pörssille (NASDAQ OMX
Helsinki) jakautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden ottamiseksi
kaupankäynnin kohteeksi. Kaupankäynnin Munksjön jakautumisvastikkeena
annettavilla osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 2.12.2013.

Coated Specialtiesista Munksjölle siirtyvän vastikkeen käypä arvo tulee
vastaamaan Munksjön osakkeen noteerattua markkina-arvoa tämän päivän
päättyessä. Käyttäen Munksjön päätöskurssia 4,86 euroa per 30.9.2013, siirtyvä
vastike olisi 59,7 miljoonaa euroa ja se tullaan kirjaamaan sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Lisätietoja suomeksi:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää
osoitteessa www.munksjo.com.

Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät
missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa
myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden
tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act
of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom
Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio
rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista
Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5)
piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv)
henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote
liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i),
(ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot").
Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu
ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.