Munksjö ja Ahlstrom toteuttivat Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toimintojen ja Munksjö AB:n yhdistymisen

Helsinki, Suomi, 2013-05-24 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Munksjö Oyj, Pörssitiedote, 24.5.2013 klo. 12.00 CET

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN
KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Munksjö Oyj on tänään saattanut päätökseen Ahlstromin Label and Processing
-liiketoiminta-alueen ja Munksjö AB:n yhdistymisen ensimmäisen vaiheen.
Yhdistyminen tekee Munksjö Oyj:stä maailman johtavan korkealaatuisten
erikoispapereiden valmistajan. Yhdistetyllä yhtiöllä on noin 1,2 miljardin
euron pro forma liikevaihto, noin 3 000 työntekijää ja 15 tuotantolaitosta.
Kaupankäynnin Munksjön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 7.6.2013.

Yhdistymisen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpano

Munksjö Oyj:n ja Ahlstromin hallitukset ovat tänään päättäneet toteuttaa
Ahlstromin Label and Processing -liiketoimintojen jakautumisen Euroopassa ja
ilmoittaa sen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 27.5.2013.
Jakautumisvastikkeena Ahlstromin osakkeenomistajille annettavien osakkeiden
lukumäärä määräytyy tänään kaupankäynnin päättymisen jälkeen.

Munksjö Oyj:n hallitus on myös tänään Munksjön osakkeenomistajien 13.5.2013
antaman valtuutuksen nojalla ja osana yhdistymisen ensimmäisen vaiheen
täytäntöönpanoa päättänyt laskea liikkeeseen 12 306 807 uutta osaketta Munksjö
AB:n osakkeenomistajille sitä vastaan, että nämä siirtävät kaikki osakkeensa
Munksjö AB:ssa yhtiölle (osakevaihto). Uusien osakkeiden merkintähinta oli
yhteensä 106 383 232,09 euroa, josta 14 920 000,00 euroa kirjataan yhtiön
osakepääomaan ja 91 463 232,09 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.

Lisäksi Munksjö Oyj:n hallitus on tänään saman valtuutuksen nojalla ja osana
yhdistymisen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa päättänyt laskea liikkeeseen
14.865.357 uutta osaketta Ahlstrom Oyj:lle, Munksjö Luxembourg Holding S.à
r.l.:lle (EQT), Munksjö AB:lle, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle ja
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Uusien osakkeiden merkintähinta oli
yhteensä noin 128,5 miljoonaa euroa, joka kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon.

Uusien osakkeiden rekisteröinti ja seuraava vaihe

Ahlstromin osakkeenomistajille LP Europe jakautumisen jakautumisvastikkeena
sekä muissa osakeanneissa annettavat Munksjön liikkeeseen laskemat uudet
osakkeet odotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin 27.5.2013. Munksjö
Luxembourg Holding S.à r.l. (EQT) tulee omistamaan noin 32,1 prosenttia ja
Ahlstrom Oyj noin 23,4 prosenttia Munksjö Oyj:n osakkeista ja äänistä uusien
osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon
ja muut osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä
lukien.

Transaktion toisen vaiheen eli Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan
Brasilian toimintojen jakautumisen (Coated Specialties) odotetaan toteutuvan
vuoden 2013 loppuun mennessä.

Munksjö Oyj:n pro forma taloudelliset tiedot

Täydelliset pro forma taloudelliset tiedot on julkaistu yhtiön 20.5.2013
julkaistussa listalleottoesitteessä, joka on saatavilla Munksjö Oyj:n
verkkosivuilla osoitteessa www.munksjo.com.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Lisätietoja suomeksi:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät
missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa
myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden
tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act
of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom
Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio
rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista
Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5)
piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv)
henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote
liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i),
(ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot").
Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu
ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.