Munksjö: Jakautuminen ja uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

Helsinki, Suomi, 2013-12-02 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 2.12.2013 klo. 8.00 CET

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN
KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen
(Coated Specialties) jakautuminen ja Munksjö Oyj:n uudet osakkeet on tänään
rekisteröity kaupparekisteriin.

Yhteensä 12 291 991 Munksjön uutta osaketta annettiin Ahlstromin
osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena Coated Specialties -jakautumisen
yhteydessä. Uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin,
Munksjön osakemäärä nousi 51 061 581 osakkeeseen. Munksjö Oyj:n rekisteröity
osakepääoma säilyy muuttumattomana ja on 15 000 000 euroa.

Uusien, jakautumisvastikkeena saatujen osakkeiden odotetaan olevan rekisteröity
osakkeenomistajien arvo-osuustileille tämän päivän kuluessa. Kaupankäynti
Munksjön uusilla osakkeilla alkaa tänään Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX
Helsinki Oy). Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut
osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Alkuperäisen Munksjö AB:ta ja Ahlstromin Label and Processing- liiketoimintaa
koskevan yhdistymissopimuksen pohjalta Munksjö ja Ahlstrom ovat sopineet
tiettyjen toimittajarahoitusjärjestelyiden vaikutuksista yritysjärjestelyyn.
Osapuolet ovat sopineet, että lopullisena suorituksena Ahlstrom maksaa 9,5
miljoonaa euroa Munksjö Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää
osoitteessa www.munksjo.com.

Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät
missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa
myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden
tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act
of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom
Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio
rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista
Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5)
piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv)
henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote
liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i),
(ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot").
Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu
ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.