Munksjö Oyj - Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen jakautumisen

Helsinki, Suomi, 2013-07-04 13:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN
KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi tänään Ahlstromin Label and
Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen (Coated Specialties)
jakautumisen jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautuminen on osa
transaktiota, jossa Munksjö AB ja Ahlstromin Label and Processing
-liiketoiminta-alue yhdistetään.

Jakautumissuunnitelman mukaan kaikki Coated Specialtiesiin kuuluvat varat ja
velat siirretään Munksjö Oyj:hin osittaisjakautumisen kautta. Munksjö Oyj:n ja
Ahlstrom Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 13.5.2013 uuden
jakautumissuunnitelman liittyen Coated Specialtiesiin ja peruuttivat edellisen
jakautumissuunnitelman. Edellinen jakautumissuunnitelma peruttiin, koska
kaikkia tarvittavia viranomaislupia ei saatu ennen Ahlstromin ylimääräisen
yhtiökokouksen 27. marraskuuta 2012 tekemän jakautumista koskevan päätöksen
raukeamista.

Coated Specialties jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Ahlstrom Oyj:n
osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,265 Munksjö Oyj:n uutta
osaketta jokaista omistamaansa Ahlstrom Oyj:n osaketta kohden. Mikäli
osakkeenomistajan jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi
murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun.

"Ahlstromin ylimääräisen yhtiökokouksen tekemä uusi jakautumisen
hyväksymispäätös mahdollistaa transaktion etenemisen sekä sen loppuun
saattamisen. Voimme nyt keskittyä Coated Specialtiesin jakautumisen
onnistuneeseen toteuttamiseen luodaksemme yhden maailman johtavista
erikoispaperiyhtiöistä", sanoo Munksjön toimitusjohtaja Jan Åström.

Jakautumisen odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Lisätietoja suomeksi:

Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät
missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa
myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden
tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act
of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom
Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio
rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista
Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5)
piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv)
henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote
liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i),
(ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot").
Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu
ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.
Liitteet:Approval of the CS demerger 04072013 FIN SER.pdf