Munksjö Oyj - Hallituksen valiokunnat valittu ja nimitystoimikunta nimetty

Helsinki, Suomi, 2013-06-25 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE

Yhtiön hallitus on perustanut
tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan avustamaan hallitusta sen
työskentelyssä ja valinnut Fredrik Cappelenin hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on
avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuksien täyttämisessä ja valmistella
tiettyjä kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyviä asioita hallituksen
käsiteltäväksi. Lisäksi tarkastusvaliokunta antaa suosituksia tilintarkastajien
valitsemisesta ja tehtävistä vapauttamisesta sekä tilintarkastajien palkkioista
ja hyväksyy tilintarkastajien ehdotukseen perustuvan
tilintarkastussuunnitelman. Hallitus on päättänyt, että tarkastusvaliokunnan
jäseninä tulevat toimimaan Elisabeth Salander-Björklund (puheenjohtaja), Jarkko
Murtoaro ja Sebastian Bondestam.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä
on avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten
nimittämiseen, tehtävästä vapauttamiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa
ja niiden valmistelussa. Palkitsemisvaliokunta vastaa johdon palkitsemisen
suunnittelusta ja Munksjön henkilökunnan palkitsemisen periaatteiden
valmistelusta. Hallitus on päättänyt, että palkitsemisvaliokunnan jäseninä
tulevat toimimaan Peter Seligson (puheenjohtaja), Fredrik Cappelen ja Hannele
Jakosuo-Jansson.

Nimitystoimikunta

Osakkeenomistajat ovat 13.5.2013 yksimielisesti
päättäneet perustaa nimitystoimikunnan toistaiseksi valmistelemaan hallituksen
jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen
valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäseninä toimivista
yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä.
Oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31.
päivänä suurin Euroclear Finlandin pitämän yhtiön osakasluettelon
perusteella.

Osakkeenomistajien ryhmän, joka on sopinut
yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset lasketaan
yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat esittävät
yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta hallituksen
puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden
toukokuun 30. päivänä. Munksjön tietoon on saatettu, että seuraavat viisi
osakkeenomistajaa ovat sopineet yhteisen edustajan nimittämisestä
nimitystoimikuntaan; Antti Ahlström Perilliset Oy, Johan Gullichsen, Monica
Koivulehto, Andreas Ahlström ja Carl Ahlström.

Nimitystoimikunta on nimitetty seuraavien kolmen
osakkeenomistajan toimesta: Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. (EQT),
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä viisi edellä mainittua
osakkeenomistajaa yhteisesti. Mainitut osakkeenomistajat ovat nimittäneet
seuraavat kolme henkilöä edustajikseen nimitystoimikuntaan: Caspar Callerström
(EQT), Timo Ritakallio (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja Thomas
Ahlström (Antti Ahlström Perilliset Oy ja muut). Ahlstrom Oyj luopui
oikeudestaan nimittää edustaja nimitystoimikuntaan, minkä vuoksi nimitysoikeus
siirtyi seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson toimii
nimitystoimikunnan yhtenä asiantuntijajäsenenä, minkä lisäksi hallitus on
valinnut Fredrik Cappelenin toiseksi asiantuntijajäseneksi. Nimitystoimikunta
on valinnut jäsenistään Caspar Callerströmin toimikunnan
puheenjohtajaksi.

Munksjö Oyj
Liitteet:Board Committees elected and Shareholders Nomination Board appointed FIN 25062013.pdf