Munksjö Oyj - Yhdistymisen ensimmäinen vaihe saatu päätökseen, liiketoiminta kehittyi vakaasti

Helsinki, Suomi, 2013-08-22 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS

Munksjö Oyj syntyi ruotsalaisen Munksjö AB:n ja suomalaisen Ahlstrom Oyj:n
Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistyessä. Raportointijakson
tammi-kesäkuu 2013 taloudellisen tuloksen lisäksi katsaukseen on sisällytetty
yhdistymistä koskevat taloudelliset pro forma -luvut havainnollistamaan
yhdistymisen vaikutusta. Osavuosikatsauksen liitetiedoissa kohdassa
"Liiketoimintojen yhdistäminen" löytyy lisätietoja sitä, miten pro forma
-tiedot on laadittu.

Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2012 vastaavaa jaksoa, ellei toisin
ole mainittu. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus
julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version
välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-kesäkuu 2013

-- Toukokuun lopussa toteutettiin Munksjö AB:n ja Ahlstromin Label and
Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisen ensimmäisen vaihe, ja Munksjö
Oyj aloitti toimintansa.
-- Kaupankäynti Munksjö Oyj:n osakkeilla aloitettiin Helsingin pörssissä
kesäkuun alussa.
-- Liikevaihto kasvoi ja oli 362,5 (301,7) milj. euroa. Kasvu oli pääasiassa
seurausta liiketoimintojen yhdistymisen vaikutuksesta ja toimitusmäärien
positiivisesta kehityksestä.
-- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 28,0 (23,4) milj. euroa.
-- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liikevoitto oli 13,3 (11,2) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa liiketoimintojen
yhdistymiskustannuksiin ja olivat -30,6 (-2,6) milj. euroa. Liiketappio oli
17,3 (liikevoitto 8,6) milj. euroa.
-- Osakekohtainen tulos oli -1,4 (0,0) euroa.
-- Korollinen nettovelka raportointikauden lopussa oli 268,2 (249,7) milj.
euroa, mikä vastaa 68,9 %:n (119,9 %) velkaantumisastetta.

Keskeistä toiselta neljännekseltä 2013

-- Liikevaihto kasvoi ja oli 208,0 (154,1) milj. euroa. Kasvu oli pääasiassa
seurausta yhdistymisen ensimmäisen vaiheen loppuun saattamisesta.
-- Oikaistu käyttökate oli 16,5 (11,4) milj. euroa.
-- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liikevoitto oli 8,3 (5,2) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa liiketoimintojen
yhdistymiskustannuksiin ja olivat -27,6 (-2,3) milj. euroa. Liiketappio oli
19,3 (liikevoitto 2,9) milj. euroa.
-- Osakekohtainen tulos oli -1,0 (0,0) euroa.

Avainluvut huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu
milj. euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1
Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3
Käyttökateprosentti (oik.*) 8,0 7,4 7,7 7,8 7,0
Liikevoitto -19,3 2,9 -17,3 8,6 7,5
Liikevoittoprosentti -9,3 1,9 -4,8 2,9 1,2
Liikevoitto (oik.*) 8,3 5,2 13,3 11,2 16,9
Liikevoittoprosentti (oik.*) 4,0 3,3 3,7 3,7 2,8
Kauden voitto/tappio -22,0 0,0 -23,9 0,9 -10,4
Tulos/osake, EUR -1,0 0,0 -1,4 0,0 -0,9
Korollinen nettovelka 268,2 249,7 268,2 249,7 217,3

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

Toimitusjohtaja Jan Åström:

Munksjö Oyj, yksi maailman johtavista erikoispaperiyhtiöistä, syntyi toukokuun
lopulla Munksjö AB:n ja Ahlstromin erikoispaperitoimintojen yhdistyessä.
Useiden kuukausien valmistelutyön ja EU:n komission kilpailuviranomaisten
kanssa läpikäydyn perusteellisen prosessin jälkeen yhdistyminen saatettiin
onnistuneesti loppuuun ilman ongelmia tai yllätyksiä. Munksjö Oyj:n
listautuminen Helsingin pörssissä toteutui suunnitellusti 7. kesäkuuta.

Integraatiotyö on nyt päässyt vauhtiin, ja parhaillaan konsernin eri yksiköissä
tehdään intensiivisesti työtä luvattujen synergiaetujen toteuttamiseksi.
Synergiaetujen arvio on yhteensä 20-25 milj. euroa vuositasolla, joista 60
prosenttia odotetaan saavutettavan ensimmäisen kahdentoista kuukauden aikana.
Lopullinen taso tullaan saavuttamaan kolmen vuoden kuluessa.

Transaktion viimeinen osa eli Ahlstromin Brasiliassa sijaitsevien
erikoispaperitoimintojen yhdistäminen Munksjöhön toteutetaan vuoden 2013
jälkipuoliskolla. Yhdistymisen ensimmäisen vaiheen loppuun saattamisen
yhteydessä Munksjö uudellenjärjesteli ulkopuoliset lainansa, ja yhtiöllä on nyt
käytettävissään vakaa markkinaehtoinen rahoitus.

Uusi johtoryhmä on nyt täysilukuinen ja Munksjön hallituksen virallisesti
nimeämä. Odotan innolla työskentelyä uuden sitoutuneen, tuloshakuisen ja
kokeneen johtoryhmäni kanssa, joka nyt aloittaa työnsä.

Markkinatilanne Munksjön päämarkkina-alueilla, erityisesti Euroopassa, on
haastava. Yhtiö on kuitenkin onnistunut vahvistamaan asemaansa. Decor- ja
Industrial Applications -liiketoiminta-alueilla saavutettiin kaksinumeroiset
oikaistut käyttökateprosentit. Tämä selittyy pääasiassa toimitusmäärien kasvun
jatkumisella, lopputuotteidemme hintojen vakaudella sekä sillä, että olemme
samainaikaisesti onnistuneet luomaan kilpailukykyisen kustannuspohjan. Graphics
and Packaging -liiketoiminta-alueella laaditaan parhaillaan kannattavuuden
parantamiseen tähtäävää toimenpideohjelmaa, jonka käynnistetään kolmannella
vuosineljänneksellä. Tavoitteenamme on parantaa liiketoiminta-alueen
kannattavuutta merkittävästi yhtiön julkistamien taloudellisten tavoitteiden
mukaisesti.

Näkymät vuodelle 2013

Munksjön Release Liners- ja Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueiden
tuotteiden markkinakehityksen ja kysynnän odotetaan pysyvän haastavina koko
loppuvuoden. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttavat suunnitellut
tuotantoyksiköiden lomaseisokit, jotka toteutetaan samassa laajuudessa kuin
edellisvuonna. Seisokkien aikana tehdään suunniteltuja kunnossapitotöitä.
Vuoden 2013 jälkipuoliskon tulokseen vaikuttavat myös kertaluonteiset erät,
jotka liittyvät suunniteltujen synergiaetujen toteuttamiskustannuksiin sekä
Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen toimenpideohjelmaan.

Munksjö-konserni huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu
milj. euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Raportoitu 1)
Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1
Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3
Käyttökateprosentti (oik.*) 8,0 7,4 7,7 7,8 7,0
Liikevoitto -19,3 2,9 -17,3 8,6 7,5
Liikevoittoprosentti -9,3 1,9 -4,8 2,9 1,2
Liikevoitto (oik.*) 8,3 5,2 13,3 11,2 16,9
Liikevoittoprosentti (oik.*) 4,0 3,3 3,7 3,7 2,8
Kauden voitto/tappio -22,0 0,0 -23,9 0,9 -10,4
Käyttöomaisuusinvestoinnit 4,6 2,4 6,8 4,7 14,8
Henkilöstömäärä, FTE 1 970 1 684 1 814 1 683 1 679

Pro forma I (sis. LP Europe-liiketoiminnan) 2)

Liikevaihto 275,1 272,8 543,5 534,7 1 055,6
Käyttökate** 12,5 14,0 28,9 5,7 32,9
Kertaluonteiset erät 3,0 2,1 3,7 29,5 36,3
Käyttökate** (oik.*) 15,5 16,1 32,6 35,2 69,2
Toimitukset, tonnia 204 300 203 592 408 802 405 014 796 900

Pro forma II (sis. LP Europe- ja Coated Specalities -liiketoiminnot 3)

Liikevaihto 299,6 298,1 590,0 585,1 1 154,6
Käyttökate** 13,3 16,3 31,5 10,1 39,8
Kertaluonteiset erät 3,0 2,1 3,7 30,0 36,8
Käyttökate** (oik.*) 16,3 18,4 35,2 40,1 76,6
Toimitukset, tonnia 231 000 229 580 458 065 455 845 897 371

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Ei sisällä synergiasäästöjä tai kustannussäästöjä itsenäisenä yhtiönä,
joista löytyy lisätietoja liitetiedoissa kohdasta Liiketoimintojen yhdistäminen
1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.2013
2) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 1.1.2012
3) Sisältää LP Europe- ja Coated Specialties-liiketoiminnot alkaen 1.1.2012

Tammi-kesäkuu 2013

Munksjön liikevaihto kasvoi ja oli 362,5 (301,7) milj. euroa. Kasvu oli
pääasiassa seurausta Munksjö AB:n ja Ahlstromin Label and Processing
-liiketoiminta-alueen yhdistymisen ensimmäisen vaiheen loppuun saattamisesta ja
sekä Decor- ja Industrial Applications -liiketoiminta-alueiden toimitusmäärien
positiivisen kehityksen jatkumisella. Hankitut toiminnot kasvattivat
liikevaihtoa 46,9 milj. euroa. Pro forma II -liikevaihto kasvoi hieman ja oli
590,0 (585,1) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liikevoitto oli 13,3 (11,2) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa liiketoimintojen
yhdistymiskustannuksiin ja olivat -30,6 (-2,6) milj. euroa. Munksjö on
sitoutunut vastaamaan Ahlstromille tietyistä kustannuksista, jotka liittyvät
EU-komission vaatimmukseen tiettyjen Saksan Osnabrückissa sijaitsevien
toimintojen myyntiin. Kertaluonteiset erät sisältävät 13,5 milj. euron
kustannuksen liittyen tähän sitoumukseen. Muut kertaluonteiset erät jotka
littyvät liiketoimintojen yhdistämiseen olivat yhteensä 16,3 milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu pro forma II -käyttökate oli 35,2 (40,1)
milj. euroa ja se ei sisällä kustannussäästöjä tai synergiaetuja. Liiketappio
oli 17,3 (liikevoitto 8,6) milj. euroa ja nettotulos -23,9 (0,9) milj. euroa.

Toinen neljännes 2013

Munksjön liikevaihto kasvoi ja oli 208,0 (154,1) milj. euroa. Kasvu oli
pääasiassa seurausta liiketoimintojen yhdistymisen ensimmäisen vaiheen loppuun
saattamisesta sekä positiivisena jatkuneesta toimitusmäärien kehityksestä.
Hankitut toiminnot kasvattivat liikevaihtoa 46,9 milj. euroa. Pro forma II
-liikevaihto kasvoi hieman ja oli 299,6 (298,1) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liikevoitto oli 8,3 (5,2) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät olivat -27,6 (-2,3) milj. euroa ja liittyivät pääasiassa
liiketoimintojen yhdistymiskustannuksiin. Liiketappio oli 19,3 (liikevoitto
2,9) milj. euroa.

Puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys
(webcast) järjestetään julkistamispäivänä 22. elokuuta klo. 11.00 ravintola
Savoyssä, huone Salikabinetti, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7. kerros,
Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus on
englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä.
Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin
samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelinkonferenssiin noin 5-
10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot

Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201
Tilaisuuden tunnus: 934525

Linkki internetlähetykseen

Munksjö Oyj

Lisätetoja:

Jan Åström, toimitusjohtaja, puh. +46 10 250 1001
Kim Henriksson, talousjohtaja, puh. +46 10 250 1015
Liitteet:Q2_2013_Interim_Report FIN_22082013.pdf