Munksjö Oyj: Muutoksia EQT:n ja Ahlstrom Oyj:n omistuksessa Coated Specialties -jakautumisessa jakautumisvastikkeena annettujen osakkeiden rekisteröinnin jälkeen

Helsinki, Suomi, 2013-12-02 08:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 2.12.2013 klo. 8.45 CET

Munksjö Oyj on saanut tänään kaksi arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n
mukaista ilmoitusta.

Ensimmäisen ilmoituksen mukaan Munksjö Guernsey Holding Limited:in omistusosuus
Munksjössä on tänään alittanut 25 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Munksjö
Guernsey Holding Limited:in osakeomistus on 2 644 osaketta ja Munksjö
Luxembourg S.á.r.l.:n omistus on 12 456 729 osaketta. Ilmoituksen mukaan
Munksjö Luxembourg S.á.r.l. on Munksjö Guernsey Holding Limited:in tytäryhtiö.
Munksjö Guernsey Holding Limited:in suora ja epäsuora omistusosuus vastaa
yhteensä 24,40 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä sen jälkeen,
kun Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena annetut uudet
osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin aikaisemmin tänään.

Toisen ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n suora omistusosuus Munksjössä on
tänään alittanut 20 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n
(y-tunnus 1670043-1) omistus on 9 081 220 osaketta, joka vastaa 17,78 prosentin
osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä sen jälkeen, kun Ahlstrom Oyj:n
osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena annetut uudet osakkeet rekisteröitiin
kaupparekisteriin aikaisemmin tänään. Kuten aikaisemmin on tiedotettu, Coated
Specialties -jakautumisessa ei annettu jakautumisvastiketta Ahlstrom Oyj:n
hallussa olevista omista osakkeista.

Munksjö Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 15 000 000 euroa ja se koostuu tästä
päivästä lähtien 51 061 581 osakkeesta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen
äänioikeuden.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää
osoitteessa www.munksjo.com.